Jubileusz, w którym uczestniczyli oprócz jego członków zaproszeni goście oraz sympatycy, był okazją do zaprezentowania historii, dorobku oraz dalszych zamierzeń Stowarzyszenia. Obecni byli m.in. Sławomir Mazurek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

Konferencję otworzył Michał Jan Cichy – prezes Stowarzyszenia PRCP. Wprowadzenia do tematyki spotkania, przekazując informacje o dofinansowanej przez NFOŚiGW kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz GOZ, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji, dokonała Krystyna Lenarczyk – Koordynator projektu, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia PRCP.

Obecni wysłuchali medialnego przekazu Oceane Peiffer Smadja – przedstawiciela Komisji Europejskiej (Advanced Technologies, Cluster & Social Economy).

Ważne wystąpienie informujące o głównych pracach resortu ochrony środowiska wygłosił wiceminister S. Mazurek. A ponieważ jest on także Przewodniczącym Kapituły Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, to po jego wystąpieniu wspólnie z prezesem M.J. Cichym oraz prezes E. Mańkiewicz-Cudny wręczył nadane przez Kapitułę dyplomy Laureatom Rejestru.
Otrzymali je: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych "GZUT" S.A., Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu, Famed Żywiec Sp. z o.o., "KONTAKT-SIMON" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o., Elektrociepłownia "ZIELONA GÓRA" S.A., "FERRUM" S.A. z Katowic, Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. w Nysie, DAFA Polska Sp. z o.o. (dawn. "Interchemall" Sp. z o.o.) w Warszawie, "GALWANIZER" Sp. z o.o. z Dzierżoniowa, CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, "ORZEŁ BIAŁY" S.A. z Piekar Śląskich, Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie, Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, BOLIX S.A. z Żywca oraz CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Rudniki.

Puchary Liderów Czystej Produkcji odebrały firmy: BOLIX za rok 2018 oraz MCD ELECTRONICS za rok 2019.

W dalszej części konferencji wygłoszono kolejne referaty i prezentacje przygotowane przez przedstawicieli wielu różnych instytucji i podmiotów współdziałających ze PCRP w obszarze zmierzającym do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Jubileuszową Konferencję zorganizowano dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.