Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI
Od 1992 r. FSNT-NOT należy do Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI (Fédération Européenne d’Associations d’Ingénieurs) z siedzibą
w Brukseli zrzeszającej organizacje inżynierskie z 31 krajów europejskich i posiadającej status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy. FEANI współpracuje ściśle z Komisją Europejską w sprawach zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów wyższych uczelni technicznych dla celów akademickich i zawodowych. Od 1987 r. FEANI nadaje zawodowy tytuł „Inżynier Europejski (EurIng) oparty na Centralnym Rejestrze FEANI zawierającym wykaz i system akredytacji wyższych uczelni technicznych w krajach członkowskich.Tytuł ten ma blisko 31 tysięcy inżynierów w całej Europie. Polski Komitet ds. Rejestru FEANI działający przy Biurze Zarządu Głównego weryfikuje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o tytuł EurIng.
www.feani.org