W uroczystości udział wzięli prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, Jerzy Rożek – prezes Warszawskiego Domu Technika NOT i Andrzej Rybus-Tołłoczko - współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obecni byli także: inż. Marek Karpiński – prezes Rady Regionalnej FSNT-NOT w Płocku i Jarosław Gębka – prezes płockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich (SIMP).

Przede wszystkim przybyli uczniowie z kilku szkół ponadpodstawowych w Płocku. Młodzież jest bowiem głównym adresatem tego wydarzenia, którego celem jest:

    rozwój zainteresowań technicznych oraz poszerzenie wiedzy o najnowszych osiągnięciach techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
    preorientacja zawodowa młodego pokolenia - zachęcenie młodzieży do pogłębienia wiedzy technicznej i zwiększenie liczby uczniów w szkołach o profilu technicznym,
    zaprezentowanie atrakcyjności studiów technicznych,
    zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
    docenienie zawodu inżyniera i technika i budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Po powitaniu obecnych przez kol. J. Rożka jako przedstawiciela głównego organizatora Dni oraz słowie wstępnym prezes E. Mańkiewicz-Cudny, wykład inauguracyjny pod przewrotnym tytułem „Polimery – materiały przyszłości ?!” wygłosił prof. J. Zieliński.

Inicjatywa organizowania Mazowieckich Dni Techniki zrodziła się w Oddziale Warszawskim SIMP, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ideałem było i jest ukazanie młodzieży znaczenia twórczości technicznej w rozwoju cywilizacji z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, ekologicznych oraz IV rewolucji przemysłowej.

Pomysł zyskał uznanie wśród kolegów z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT na Mazowszu. Po ubiegłorocznym sukcesie, jakim była organizacja pierwszych Dni, w bieżącym roku odbywa się ich kolejna edycja.
Następne wydarzenia w ramach II Mazowieckich Dni Techniki odbędę się w Ostrołęce (10-12.10.2019), w Warszawie – IX Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro” (16-18.10.2019), w Radomiu - XXXI Radomskie Dni Techniki – „Interakcje: Człowiek – Maszyna” (21-23.10.2019) i 24 października br. w Ciechanowie.

Patronat Honorowy nad II Mazowieckimi Dniami Techniki sprawują Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki.