Prezydium


dr inż. Dariusz RACZKOWSKI

Przewodniczący

mgr inż. Stefan OBORSKI

Zastępca Przewodniczącego

mgr Maciej BEDNAREK

Członek

mgr Maria GREGORCZYK

Sekretarz

mgr inż. Zbigniew BAJCAR

Członek