Prezydium

mgr inż. Kamil WÓJCIK

Przewodniczący

mgr inż. Wiktor PIWKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego


mgr inż. Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek

mgr Zbigniew KOTOWSKI

Członek