W 2024 r. przypada 230-lecie urodzin (14 marca 1794 r.) generała inżyniera Józefa Bema, w związku z tym Rada Krajowa FSNT-NOT postanawia ustanowić rok 2024 Rokiem Generała Inżyniera Józefa Bema, założyciela Towarzystwa Politechnicznego Polskiego - pierwszego polskiego stowarzyszenia inżynierskiego, bohatera trzech narodów: Polski, Węgier i Turcji.

PROGRAM OBCHODÓW FSNT-NOT

2024 ROK GENERAŁA INŻYNIERA JÓZEFA BEMA

1.    Sesja otwierająca w Tarnowie (miejsce urodzenia i pochowania gen. J. Bema) – 14 marca 2024 r.
2.    Widowisko słowno-muzyczne zorganizowane wspólnie z Centralną Biblioteką Wojskową, poświęcone życiu i działalności gen. J. Bema
3.    Konkursy:
•    na mini widowisko historyczne dla młodzieży szkół, których patronem jest gen. J. Bem;
•    na opracowanie komiksu obrazującego działalność i walki bohatera trzech narodów.
4.    Wydanie broszury dokumentującej życie, osiągnięcia inżynierskie i formy upamiętnienia gen. J. Bema w Polsce, na Węgrzech i w Turcji
5.    Włączenie szkół i innych instytucji im. gen. J. Bema w obchody.
6.    Sesja podsumowująca obchody w 119-letnim Warszawskim Domu Technika NOT.