Certyfikat Inżyniera Europejskiego

Data publikacji: 2015-05-15 00:00:00

 

Inżynier Europejski - EUR ING

CERTYFIKAT ZAWODOWY (a nie akademicki, czy tez naukowy) nadawany wyłącznie przez Engineers Europe dawnej FEANI inżynierom spełniającym wymogi tej organizacji.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie: https://euring.engineerseurope.com/

Więcej informacji o certyfikacie EUR ING znajduje się na stronie Engineers Europe: https://www.engineerseurope.com/who-can-and-how-apply-eur-ing-certificate

Certyfikat EUR ING to:

  • gwarancja poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżyniera zgodnie ze standardami europejskimi,
  • nobilitacja zawodowa - przynależność do wybranej elity Inżynierów Europejskich;
  • utwierdzenie się inżyniera w przekonaniu, że jest on dobrym inżynierem o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie europejskim.
  • podniesienie prestiżu polskich firm zatrudniających inżynierów z tytułem EUR ING w kontaktach z partnerami zagranicznymi.
  • swego rodzaju "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą
  • możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu

O tytuł EUR ING mogą ubiegać się WYŁĄCZNIE INŻYNIEROWIE CZYNNI ZAWODOWO, zrzeszeni w narodowych organizacjach członkowskich Engineers Europe dawnej FEANI, Informacji nt. tytułu EUR ING udziela sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i ds. Rejestru FEANI
Sprawę prowadzi: MALWINA WRONOWSKA
Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej FSNT NOT
tel.: +48 22 250 22 22
e-mail:  malwina.wronowska@not.org.pl
adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5


REJESTRACJA JAKO EUR ING JEST PŁATNA

Opłatę rejestracyjną w wysokości stanowiącej w 2023 r. równowartość 290 EUR w złotych (wg tabeli kursów średnich waluty krajowej obowiązujących w NBP w dniu wpłaty ) należy przekazać na konto FSNT NOT w:

BNP PARIBAS nr 54 1600 1127 1847 7221 8000 0001

z adnotacją "INŻYNIER EUROPEJSKI".