Działając zgodnie z misją Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT promuje działania zwiększające rolę techniki i jej twórców w życiu społecznym i gospodarczym. Jednym z nich są patronaty udzielane przedsięwzięciom organizowanym przez: sfederowane w NOT Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT, partnerów ruchu stowarzyszeniowego, a także inne organizacje, instytucje naukowe, edukacyjne i gospodarcze, podejmowane na rzecz rozwoju gospodarki, nauki i techniki oraz popularyzujące wiedzę i umiejętności techniczne.

Aby uzyskać patronat FSNT-NOT należy zwrócić się pisemnie w tej sprawie do Zarządu Głównego FSNT-NOT.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT objęła patronatem: