Polonijne Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne

The Institution of Polish Engineers in Great Britain

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało założone w 1940 roku w Londynie przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 zatwierdziło nazwę stowarzyszenia i uchwaliło statut. Cele działalności stowarzyszenia wówczas określone pozostają praktycznie niezmienne do dzisiaj i są zdefiniowane w misji STP w Wielkiej Brytanii.

www:

www.stpuk.org

email:

office@stpuk.org

tel:

0 044 20 8741 1940


Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych. Idea jego założenia zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki polskiej do Montmorency, na wieść o tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji. Grupa inżynierów obecnych na pielgrzymce, a wśród nich Józef Lipkowski i Stanisław Ziembiński rzucili myśl o powołaniu swej własnej organizacji - w ten sposób powstało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, noszące początkowo nazwę Polskiego Stowarzyszenia Techników w Paryżu.

www:

www.sitpf.europolonia.org

email:

sitpf@wanadoo.fr

tel:

0 033 1 476 320 71


Verein Polnischer Ingenieure in Österreich

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

VPI jest technicznym, niezależnym stowarzyszeniem, działającym na terenie Austrii z siedzibą w Wiedniu. Grupuje ono inżynierów i techników głównie o polskim rodowodzie, reprezentujących niemal wszystkie inżynierskie specjalności. Konsekwentnie rozwijane są rożnorodne formy działalności, a w szczególności organizowanie seminariow, szkolen i prelekcji, reprezentowanie interesów polskich inżynierów na terenie Austrii oraz prowadzenie działalności opiniotwórczej dla inwestorów, urzedów i przedstawi-cielstw zawodowych w Austrii i w Polsce.
 

 

www:

www.vpivienna.org

email:

office.vpi@vpivienna.org

tel:

+43 585 11 07


Bundesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V.

Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów I Techników w Niemczech T.z.

Podłożem obecnej struktury Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech T.z. (Bundesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V.) były zorganizowane formy działalności polskiego środowiska naukowo-technicznego w RFN datowane na rok 1983, kiedy to na Uniwersytecie Technicznym w Aachen (Akwizgran) z inicjatywy studentów, asystentów i profesorów kontraktowych polskiego pochodzenia powstał Klub Naukowo-Techniczno-Gospodarczy (nierejestrowany). W dniu 4 lipca 1997 roku Sąd Grodzki w Bonn dokonał rejestracji Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego a Urząd Finansowy w Bonn przyznał Zrzeszeniu Federalnemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.

www:

www.pol-ing.de

email:

bundesverband@pol-ing.de

tel:

0-049 30 326 79 637 / 638


Verein Polnischer Ingenieure

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich e.V.
 

www:

www.vpi-sip.de

email:

nrw@vpi-sip.de

tel:

+49 211 286 302


Lenkų Inžinierių ir Technikų Sąjunga


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie
 

www:

www.pl.polskidom.lt

email:

stip.wilno@gmail.com

tel:

(0-0370) 5 241 95 09


Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
 

www:

email:

andrzejewski@mail.lt

tel:

(+0370) 5 213 3569


European Federation of Polish Scientific and Technological Societies Abroad

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych została założona przez cztery założycielskie stowarzyszenia, które brały udział od roku 2002 w pracach Komitetu Inicjującego: Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.
 

www:

www.polish-engineers-europe.org

email:

federation@polish-engineers-europe.org

tel:

+43 1 585 11 07


Polonia Technica, Inc.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w USA Polonia Technica

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych - "Polonia Technica, Inc." - zostało założone w 1941 roku w Nowym Jorku przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Stanach Zjednoczonych.

www:

www.polonia-technica.org

email:

mail@polonia-technica.org

tel:

(0-01) 718 599 9036


Polish American Engineers Association
 

www:

www.polishengineers.org

email:

contact@polishengineers.org

tel:


Association of Polish Engineers in Canada
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
 

www:

www.polisheng.ca

email:

ksroczy@yahoo.ca

tel:

0 01 416 977 77 23


Stowarzyszenie Techników i Profesjonalistów Polskich w Kanadzie

 

www:

 

email:

esobocki@rogers.com

tel:

 Council of Polish Engineers in North America

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Rada Konsultacyjna Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej została powołana przez Pierwszy Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w Orchard Lake, Michigan w 2003 r. Drugi Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, który odbył się w 2005 r. w Niagara Falls, Ontario, usunął z nazwy Rady słowo „Konsultacyjna”.
 

www:

www.polish-engineers.org

email:

nowak@auburn.edu

tel:


Stowarzyszenie Techników Polskich w Republice Południowej Afryki

 

www:

 

email:

arom@wol.co.za

tel:

082 330 65 77