Druki do pobrania

Data publikacji: 2021-02-08 15:13:00

Pliko do pobrania dla SNT, TJO i stowarzyszeń



Plan Rachunku wyników - sprawozdanie Plan F-01 FSNT NOT.xls

Plan nieruchomości - plan N-01.xls

Sprawozdanie SNT stan organizacyjny i szkolenia.xls

Rachunek wyników - sprawozdanie F-01 FSNT NOT.xls

Wynik z nieruchomości (spr N-01).xls

Sprawozdanie TJO stan organizacyjny i szkolenia.xls

Druki sprawozdania finansowego za rok 2023 dla FSNT-NOT. Druki nie zmieniły się od 2019 r.


Termin przesłania sprawozdania finansowego za 2023 r. do FSNT-NOT - 23.02.2024 r.

20(1)_wprowadzenie_do _sprawozdania _finansowego.doc

20(2)_bilans-aktywa-pasywa.doc

20(3)_RZiS _2020.doc

20(4)_zestawienie_zmian_w_kapitale_wlasnym.doc

20(5)_r-k_przepl_ pienieżnych_2019(1).doc

20(6)_informacja_dodatkowa_2019.doc

potwierdzenie salda.docx