Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Czasem słońce, czasem deszcz

W Polsce najszybciej ze wszystkich sektorów OZE rozwija się fotowoltaika, która jest głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce odnawialnej: łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 r. wzrosła o ok. 900 MW i wyniosła prawie 1500 MW, co w Unii Europejskiej ulokowało nas za Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Francją, a m.in. przed Włochami, nad którymi przecież jest więcej słońca! W maju br. moc zainstalowana przekroczyła 1950 MW. Trywializując można powiedzieć, że to najważniejsza konkluzja raportu „Rynek Fotowoltailki w Polsce 2020” opublikowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej. (czytaj dalej)


Co pan na to inżynierze? Politechniczne elekcje

Politechniki, podobnie jak wszystkie publiczne szkoły wyższe nadzorowane przez MNiSW lub inne resorty, przeprowadziły pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Z powodu pandemii koronawirusa procedura wyboru najczęściej odbywała się w trybie online. *** Rektorem Politechniki Gdańskiej został ponownie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde; Politechniki Opolskiej – dr hab.

Szycie jak życie

Przemysł modowy może okazać się jedną z najbardziej skrzywdzonych przez koronawirusa gałęzi przemysłu, o czym niedawno pisaliśmy na naszych łamach („Niedoceniania branża", PT 11/2020). Jedno jest pewne: po pandemii w modzie nic już nie będzie takie jak przedtem.

Irena Fober


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT