Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Mniejsze i większe jubileusze

W historii ludzkości jest wiele przełomowych dat zmieniających bieg dziejów narodów i państw, oraz wiele, które wpłynęły na zmiany stylu życia, pracy i wypoczynku zwykłego człowieka. Nie negując ważności dat wielkich batalii (zwycięskich i przegranych) warto też przypominać te, które są związane z historią cywilizacji materialnej. Często sami autorzy tych wydarzeń nie wierzyli, iż to co skonstruowali, czy wynaleźli, będzie powszechnie używane. U progu nowego roku chcemy przywołać nieco zapomniane wydarzenie z historii techniki oraz kultury, tj. (czytaj dalej)


Parlament 500 milionów. Klimat w kryzysie. Owoc zakazany. Opony na różną zimę

Klimat w kryzysie W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych (Madryt, 2-13. 12.2019) Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zadeklarował kryzys klimatu oraz środowiska naturalnego w Europie i w skali globalnej. Posłowie oczekują od Komisji Europejskiej dostosowania wszystkich wniosków legislacyjnych i budżetowych do zakładanego ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C.

Perły Polskiej Gospodarki 2019

- Perła symbolizuje czystość i dostatek. Jest czymś wyjątkowym, unikalnym i przez to pożądanym i podziwianym. Dzisiaj nagrodzicie Państwo polskich przedsiębiorców, którzy ze swych projektów uczynili takie właśnie perły – napisał prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki w liście do organizatorów XVII Wielkiej Gali Pereł Polskiej Gospodarki, która odbyła się 10.12 2019 r.

Jerzy Bojanowicz


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT