Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Co dalej, metropolio?

Lato to czas turystyczny; poza odpoczynkiem zwiedzamy głównie zabytki historyczne. Mamy okazję do refleksji nad przeszłością, a w dużych miastach - do spostrzeżeń, jak się rozwijały w ciągu wieków. Robimy fotki miejsc znaczących zdarzeń z przeszłości. Dzień dzisiejszy mniej nas interesuje.  A właśnie dziś w metropoliach trwa historyczny przełom, widoczny niemal z miesiąca na miesiąc. Postępuje proces, który zmieni Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, a zwłaszcza stolicę nie do poznania. Przemysł zniknął. Miasto już jest największym pracodawcą w dziedzinie usług i zajęć administracyjno-biurowych oraz akademickich. (czytaj dalej)


Na prawo most, na lewo most...

... a dołem Wisła płynie. Dzieciństwo mojego pokolenia upływało w takt tej często wówczas nadawanej przez Polskie Radio piosenki o odbudowie Warszawy, śpiewanej najpierw przez Alinę Janowską (1950), chór Czejanda czy później Irenę Santor.  Wprowadzać miała w optymistyczny nastrój.

Marek Bielski

Debata Techniczna na Konferencji Okrągłego Stołu 2021

Ważnym punktem programu odbytej niedawno  XXII Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” była debata techniczna, przygotowana i prowadzona przez płk. dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, profesora WAT.

Andrzej M. Wilk, Przewodniczący STI SEP


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT