Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

„Bez zdalnej nauki?”

Tegoroczne październikowe „Gaudeamus igitur” śiewane na inauguracjach roku akademickiego przysłoniły inne wydarzenia o różnym ciężarze gatunkowym. A przecież w tym roku inauguracje miały, a na pewno powinny mieć, szczególny charakter. Po półtorarocznej przerwie w normalnym życiu akademickim (nauka zdalna) spowodowanej nawracającymi falami pandemii koronawirusa studenci powrócili w mury uczelni. Dwa roczniki młodzieży, a więc studenci trzeciego i drugiego roku praktycznie nie mieli do tej pory okazji poznać się osobiście. Nie mieli wspólnych wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, czy wspólnych wypadów do pubu, mówiąc nieco górnolotnie – nie mieli możliwości „zanurzenia się” w studenckie życie, będące niepowtarzalnym okresem w zdobywaniu wiedzy. (czytaj dalej)


Retencja jak termomodernizacja?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program „Technologie domowej retencji”, finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

jaz.

Ranking szkół wyższych

Rankingi na stałe weszły do zwyczajów naszego życia publicznego. Przeprowadzane są w wielu dziedzinach i obszarach, że nie sposób wyobrazić sobie bez nich podstawowych informacji o sytuacji różnych instytucji, wyników ich pracy, a także zajmowanego miejsca w obszarze ich działalności.

Janusz M. Kowalski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT