Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Mądrzy przed szkodą

U progu lata, gdy fala pandemii opadła, zachłysnęliśmy się luzowaniem obostrzeń i najchętniej zapomnielibyśmy całkiem o koronawirusie. Marzy się nam powrót do tego co było, nawet ze wszystkimi niedostatkami i ułomnościami czasu przedpandemicznego. Wielu uważa, iż jest to możliwe i wymazuje ten czas z pamięci. I może nie jest to złe dla naszego stanu psychicznego, ale czy dobre dla naszej przyszłości? Czy pandemia czegoś nas nauczyła? Czy półtora roku stanu epidemicznego to jedynie czas przetrwania czy też lekcja na przyszłość i tę dalszą i tę najbliższą? Specjaliści ostrzegają – po lecie może przyjść czwarta fala pandemii. (czytaj dalej)


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Marek Ksepko, Dariusz Kruk, Adrian Różański

Marek Ksepko Dr inż. nauk leśnych, hydrolog, teledekta i geomatyk z Białwieży. Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Białostockiej pełniący funkcję zastępcy Dyrektora Oddziału Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku. Dr inż. Marek Ksepko rozpoczynał edukację od Technikum Leśnego w Białowieży, potem były studia na Politechnice Białostockiej, a stopień doktora uzyskał na Wydziale Leśnym SGGW prezentując pracę zatytułowaną: „Wpływ działalności człowieka na przekształcenia siedlisk hydrogenicznych Puszczy Augustowskiej”.

Niebo nad Głową / lato 2021. Letni repertuar na niebie

Zmęczeni szczególnie kapryśną pod względem pogody tegoroczną wiosną i pandemią, wyjątkowo niecierpliwie czekaliśmy na lato i więcej swobód w przebywaniu na świeżym powietrzu. U progu lata trudno wróżyć, jak dalej kształtować się będzie pogoda. Pewne są jedynie astronomiczne czynniki, mające zasadniczy wpływ na letnie warunki.

Jan Desselberger


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT