Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT


40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków

Komisje i Komitety

O ekologię ponad podziałami

Niedawna awaria rurociągu przesyłającego warszawskie ścieki do oczyszczalni uświadomiła nam jak „gówno” może być polityczne. Jeden z ważnych polityków partii rządzącej oznajmił w mediach, że tę awarię można porównać do katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Mogę domniemywać, że ów polityk, słynący z różnych dziwnych wypowiedzi i być może tym zawdzięczający swoje awanse, chciał tymi słowami uderzyć w prezydenta Warszawy, który jest mocnym filarem opozycji. Nie bierze on jednak udziału w najbliższych wyborach i nie on zawinił, że „rura” pękła, tylko jakiś czynnik – na razie trudny do określenia – techniczny lub przyrodniczy. (czytaj dalej)


Sprawdzian wiedy o nukleonice cz. II

Dokończenie z poprzedniego numeru

dr inz. Wojciech Jerzy Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

To tylko „mikrodrobina”?

Są tylko drobinami, na dodatek mikro, lecz od dwóch lat zajmują się nimi nie tylko naukowcy, ale też różne międzynarodowe agencje i rządy niektórych krajów. Unia Europejska podejmuje dyskusję na ich temat, a ekolodzy biją na alarm. Chodzi o mikrodrobiny tworzyw sztucznych, powszechnie nazywanych plastikiem.

hp


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT