Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT


40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków

Komisje i Komitety

Czas świętowania, czas odbudowy

Oddajemy Państwu specjalny numer „Przeglądu Technicznego”, poświęcony przypomnieniu wydarzeń związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę własnej państwowości. Jest to już trzeci taki numer. W FSNT-NOT rozpoczęliśmy obchody tej ważnej rocznicy w kwietniu 2018 r. Zorganizowaliśmy wówczas w historycznym Domu Technika (26.04.18) spotkanie polskich inżynierów zarówno tych z kraju, jak i tych, których losy rzuciły poza jego granicę lub którzy z racji ustaleń aliantów znaleźli się poza Polską (PT 8-9/2018). Myślą przewodnią bogatego, dwuletniego (dobiegającego właśnie końca) programu obchodów jubileuszu niepodległościowego przez środowisko techniczne zrzeszone w FSNT-NOT był: „Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”. (czytaj dalej)


Wątpię, więc jestem. Nie tylko Gdynia i COP

Kiedy się mówi o roli inżynierów w odbudowie niepodległej państwowości, ich wkładu w budowę II Rzeczypospolitej, wymienia się z reguły Gdynię, COP, czasem samoloty, najczęściej RWD. Niekiedy dodaje się jeszcze kolej, zresztą bardzo słusznie, bo ta złożona z trzech nie bardzo przystających do siebie kawałków, stała się w niezbyt długim czasie mechanizmem sprawnym jak zegarek i to nie tylko w przenośni, bo według pociągów rzeczywiście można było regulować zegarki.

Wilno odkrywa technikę

Aktywność Stowarzyszenia Techników Polskich w pierwszych dziesięcioleciach objęła głównie Warszawę, Kraków i Lwów. O Wilnie mniej wiadomo. Ale to tu właśnie Stowarzyszenie zorganizowało jedną z najlepszych uczelni technicznych w 20-leciu – Państwową Szkołę Techniczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

jaz.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT