Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

Komisje i Komitety

Na powitanie sztucznej inteligencji

Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) wywołuje ożywienie w gremiach politycznych i rządowych oraz takich jak Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). W ubiegłorocznym raporcie Future of work Forum wskazało zarówno stanowiska pracy, które znikną dzięki sztucznej inteligencji, te które są "niezagrożone" jak i te, które powstaną dzięki AI. Forum oblicza, że do 2022 r. pojawi się aż 133 mln tych nowych stanowisk. Dotychczas wykazano, że 10-procentowy ubytek niektórych rodzajów miejsc pracy równoważony jest przez 11-13 procentowy przyrost innych. (czytaj dalej)


Co pan na to, inżynierze? Polskie SSE wśród najlepszych na świecie

Katowicka i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazły się w grupie najatrakcyjniejszych stref na świecie (odpowiednio 2. i 8. pozycja) – jedyne z europejskich w rankingu fDi Magazine (grupa Financial Times) w 2019 r.! *** Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) doceniono za zrealizowanie od początku 2018 r. aż 66 nowych projektów i przeznaczenie 1,14 mld euro na nowe inwestycje w różnych sektorach.

Patrz w serce z daleka

Mniejsze ryzyko zgonu i mniej drogich hospitalizacji to najważniejsze zalety zdalnego monitorowania pacjentów z niewydolnością serca, którym wszczepiono kardiowerter-defibrylator lub urządzenie resynchronizujące z możliwością defibrylacji.

oprac.if


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT