Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Mniejsze i większe jubileusze

W historii ludzkości jest wiele przełomowych dat zmieniających bieg dziejów narodów i państw, oraz wiele, które wpłynęły na zmiany stylu życia, pracy i wypoczynku zwykłego człowieka. Nie negując ważności dat wielkich batalii (zwycięskich i przegranych) warto też przypominać te, które są związane z historią cywilizacji materialnej. Często sami autorzy tych wydarzeń nie wierzyli, iż to co skonstruowali, czy wynaleźli, będzie powszechnie używane. U progu nowego roku chcemy przywołać nieco zapomniane wydarzenie z historii techniki oraz kultury, tj. (czytaj dalej)


Wino dla inżyniera (231): Primitivo z mojej piwnicy (2)

W poprzednim felietonie wprowadzenie rozrosło mi się na tyle, że nie starczyło już miejsca na właściwy temat – czyli wina primitivo z mojej piwnicy. Nie pozostaje mi nic innego, jak napisać o tym teraz. Najtańszym moim primitivo jest okropne, półwytrawne Almarosa Primitivo IGT Puglia z Centrum Wina, za które ze swoim rabatem płacę tylko 32 zł. Dlaczego je kupuję, skoro jest okropne? Bo jeden z moich gości nie chce pijać nic innego, tak lubi cukier.

Pracowniku, odważnie bujaj w chmurze

Czego oczekuje pracodawca od nowego pracownika? Podstawowej wiedzy technicznej, znajomości nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki? Tak było jeszcze dwa lata temu. Dzisiaj słynny STEM ustępuje przed kompetencjami miękkimi. Teraz najbardziej pożądane podczas rekrutacji cechy to: elastyczność, sprawność działania, praca w zespole, zdolność do adaptacji, umiejętność zarządzania czasem i zadaniami.

if


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT