Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT


40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków

Komisje i Komitety

O ekologię ponad podziałami

Niedawna awaria rurociągu przesyłającego warszawskie ścieki do oczyszczalni uświadomiła nam jak „gówno” może być polityczne. Jeden z ważnych polityków partii rządzącej oznajmił w mediach, że tę awarię można porównać do katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Mogę domniemywać, że ów polityk, słynący z różnych dziwnych wypowiedzi i być może tym zawdzięczający swoje awanse, chciał tymi słowami uderzyć w prezydenta Warszawy, który jest mocnym filarem opozycji. Nie bierze on jednak udziału w najbliższych wyborach i nie on zawinił, że „rura” pękła, tylko jakiś czynnik – na razie trudny do określenia – techniczny lub przyrodniczy. (czytaj dalej)


Wątpię więc jestem. Gry marchewkowe

Wyjątkowo aktualnie brzmią tej jesieni stare szlagiery: a mnie jest szkoda lata... czy adijo pomidory..., choć pomidory traktować należy raczej symbolicznie, w istocie bowiem bardziej chodzi o marchewkę. Marchewkę, którą tego wyborczego lata obficie zarzucali nas i rządzący, i opozycja o rządy dopiero zabiegająca. Przyjemnie było słuchać tego koncertu dobroci, licytacji obietnic: a my wam 500 plus; a my damy sześćset.

Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Anna Koziorowska, Ewa Łada-Tondyra

Anna Koziorowska Doktor inżynier, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (1995). W latach 1995-2006 pracowała w Katedrze Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych PRz. W 2006 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie obroniła pracę doktorską „Układy napędowe pomp wodociągowych z regulowaną prędkością obrotową", uzyskując tytuł doktora nauk technicznych.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT