Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

25 lat i wystarczy?

Wręczanie Polskiej Nagrody Jakości było przez wiele lat świętem elitarnych firm produkcyjnych, bo tylko najlepsze elitarne przedsiębiorstwa mogły być jej laureatami. Z czasem dołączyły do nich organizacje samorządowe, a w ostatnim 10-leciu na liście laureatów znalazły się placówki opieki zdrowotnej. W Święto Niepodległości szefowie wielkich i małych firm, marszałkowie województw, starostowie powiatów, prezydenci miast i dyrektorzy szpitali ciągnęli na Zamek Królewski w Warszawie po odbiór symbolicznych statuetek i dyplomów, które przyznawała ekspercka kapituła wyłoniona przez organizatora Konkursu – Krajową Izbę Gospodarczą. (czytaj dalej)


Parlament 434 milionów. Powietrze dla Europy. Im dalej w las

Powietrze dla Europy W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym zaapelowano o ambitniejsze cele redukcji emisji do 2030 r. i 2040 r. Wszystkie państwa członkowskich powinny do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Przyjęto stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego prawa klimatycznego – 392 posłów było za, 161 przeciw,  142 wstrzymało się od głosu. Posłowie uważają, że Unia i wszystkie państwa członkowskie muszą stać się neutralne dla klimatu do 2050 r.

Stale na kursie do TQM

Z dr. hab. inż. Markiem Roszakiem, profesorem Politechniki Śląskiej, prezesem Klubu Polskie Forum ISO 9000 rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT