Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Mniejsze i większe jubileusze

W historii ludzkości jest wiele przełomowych dat zmieniających bieg dziejów narodów i państw, oraz wiele, które wpłynęły na zmiany stylu życia, pracy i wypoczynku zwykłego człowieka. Nie negując ważności dat wielkich batalii (zwycięskich i przegranych) warto też przypominać te, które są związane z historią cywilizacji materialnej. Często sami autorzy tych wydarzeń nie wierzyli, iż to co skonstruowali, czy wynaleźli, będzie powszechnie używane. U progu nowego roku chcemy przywołać nieco zapomniane wydarzenie z historii techniki oraz kultury, tj. (czytaj dalej)


Wytrwać w szoku przyszłości

Temat jest bardzo obszerny, aktualny i każdy z Czytelników przynajmniej częściowo się z nim zetknął. Cieszymy się z szans, jakie niesie rozwój nauki i techniki, często nie dostrzegając drugiej strony medalu, czyli zagrożeń społecznych.

Dionizy Saniawa

Oczyszczać - tak, lecz wentylować

W obliczu obaw przed zanieczyszczeniami powietrza popularność zdobywają domowe oczyszczacze. Możemy już wybierać spośród kilkunastu ich typów i marek. Mają poprawić nam zdrowie. Czy ktoś dba, by nie szkodziły?

Z dr. Maciejem Szczotko, głównym specjalistą z Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT