Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Po roku

4 marca 2020 r. niestety nie zapoczątkował corocznych uroczystych obchodów świata twórców techniki – Światowego Dnia Inżyniera. Tego dnia bowiem dowiedzieliśmy się o zdiagnozowaniu pierwszego w Polsce przypadku koronawirusa, u 66-letniego mieszkańca województwa lubuskiego. Wiadomość ta „przyćmiła” zorganizowaną wspólnie przez FSNTNOT i Politechnikę Poznańską uroczystość Światowego Dnia Inżyniera. Święto to uchwalili uczestnicy zgromadzeni na Światowym Kongresie Inżynierów (Melbourne, listopad 2019). Od tego czasu miało być ono co roku obchodzone na całym świecie. (czytaj dalej)


Co pan na to, inżynierze. Udane zawody

W mieszanym, hybrydowym trybie odbyły się 1 lutego eliminacje okręgowe XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT). Zawodnicy rozwiązywali zadania na specjalnych kartach, ale pandemia COVID-19 wymusiła określone zachowania, w tym przeniesienie zawodów na platformę elektroniczną. *** Mimo doświadczenia zebranego w zawodach szkolnych poziom trudności powiększył się, bo logować musieli się nie tylko zawodnicy, ale także  komisje okręgowe na terenie całego kraju.

Felieton. Na wojnę z odpadami

Model gospodarki o obiegu zamkniętym ma być jednym z najważniejszych elementów Europejskiego Zielonego Ładu – planu UE, który ma zapewnić Europie – dzięki oszczędzającej zasoby i konkurencyjnej gospodarce –  rozwój w następnych latach. W 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania w tym zakresie, a Polska w ten proces – przynajmniej w formie deklaracji – się włączyła.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT