Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Niepotrzebne strachy

Wiosną tego roku napisałem komentarz redakcyjny będący w tzw. głównym nurcie. Trwał akurat w większości kraju okres bezdeszczowy, więc i ja będąc w roli nasłuchującego różnych prognoz prawie przewidziałem suszę. Niedługo po ukazaniu się tego tekstu mój przyjaciel z Częstochowy, obecnie biznesmen, ale wywodzący się ze wsi prawie mi naubliżał, bo znalazł się w miejscu nawiedzonym przez powódź. Nikt z nas nie przewidział jaka faktycznie będzie pogoda w tym trwającym jeszcze 2020 r. A okazało się, że była ona tak bardzo sprzyjająca rolnictwu, iż producenci zbóż wietrzą rekordowe plony i w przypadku niektórych gatunków wręcz „klęskę urodzaju”. (czytaj dalej)


Efekty-defekty

narodowy Bank Polski wyemitował pierwszy polski banknot w formacie pionowym o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający Bitwę Warszawską 1920 r. Na przedniej stronie banknotu widnieje postać Józefa Piłsudskiego, na odwrotnej – fragment obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Dziwnym trafem również budżet stanął, w tym roku, dęba i zamiast utrzymać się, zgodnie z planem, jako zrównoważony, wystrzelił ponad stu miliardowym garbem deficytu.

Napędowa nowość z Bolechowa

Polski producent autobusów Solaris jako pierwszy klient zdecydował się na montaż elektrycznego centralnego napędu CeTrax. System ten będzie napędzał nowy model Solarisa 15 LE electric.

Erwin Halentz/Jozef Trzionka

 


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT