Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Inżynierski rok

XXVI plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego przypada na ważny dla ruchu stowarzyszeniowego rok wielu jubileuszy. Po krótce przypomnę najważniejsze: 220 lat od utworzenia z inicjatywy księdza Stanisława Staszica Zespołu Pracujących Techników Polskich Warszawskiego, Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki; 185 lat od założenia w Paryżu przez generała inż. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego; 85 lat od powstania Naczelnej Organizacji Inżynierów RP (NOI); 75 lat od reaktywowania i połączenia w jedno istniejących przed II wojną światową NOI oraz Naczelnej Organizacji Stowarzyszeń Technicznych RP (NOST) pod nazwą Naczelna Organizacja Techniczna NOT; 30 lat od jej transformacji w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. (czytaj dalej)


Jan Kanty Pawluśkiewicz

Honorowy Inżynier 2019

Katarzyna Liszka

Wyróżniony Inżynier 2019, Kategoria „Działacz Stowarzyszeniowy”


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT