Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Unijny sęk egzystencjalny w ...4 D

Energetyka przechodzi transformację. Kształtują ją przede wszystkim zmiany klimatyczne, a co za tym idzie dekarbonizacja, decentralizacja, cyfryzacja i wzrost popytu. W tym kontekście ukuto już nawet hasło 4„D” (decarbonisation, decentralisation, digitalisatio, demand growth). Na oficjalnej internetowej stronie UE zatytułowanej „Europejski Zielony Ład” czytamy: Przyszłość w Twoich rękach. Zabierz głos. Unijnym pomysłodawcą tej inicjatywy zależy na powszechnej aprobacie propozycji zawartych w planie działania, które pozwolą osiągnąć w 2055 r. (czytaj dalej)


Polemika - odpowiedź

Odpowiedź autora na opublikowane w PT 10/2021 zastrzeżenia zgłoszone przez Pana Prof. Andrzeja Krawczyka

Niepewny los krajowych czasopism naukowo-technicznych

Z Magdaleną Borek-Daruk, prezesem Wydawnictwa SIGMA-NOT, rozmawiała Jolanta Czudak


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT