Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'
V SZIP XXVII KTP

V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
XXVII Kongres Techników Polskich

23-25 czerwca 2022 - Gliwice

Szczegóły na stronie www.szip.org.pl

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Wykluczenie ma wiele twarzy!

Niestety, film „Sukienka" (scenariusz i reżyseria Tadeusz Łysiak) nie zdobył Oscara w kategorii „najlepszy krótkometrażowy film aktorski”, a ponieważ organizująca widowisko i dbająca o oglądalność transmisji na żywo amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej – mimo krytyki części środowiska filmowego – usunęła z niej wręczanie Oscarów w 8.kategoriach, więc nie pokazano jego fragmentów! A przedstawia osobę, która – jak mówi Anna Dzieduszycka, odtwórczyni głównej roli -nie możenp. wyjąć pieniędzy z bankomatu, skontaktować się z „panienką z okienka”, użyć domofonu czy kontaktu! Bo jest niskorosła. (czytaj dalej)


Efekty-defekty

zarządcy basenów otrzymują na lato „Plany ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej”– rozpacza Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie i przypomina, że pływalni i aquaparków nie można wyłączyć z dnia na dzień i odwrócić ten proces w tym samym tempie – informuje portal samorządowy. W Tychach znaleźli na to radę: aquapark zbudowany za 112 mln zł produkuje energię z biogazu, który dostaje z miejskiej oczyszczalni ścieków.

Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2022": Andrzej Niechwiej, Marek Prauziński

Andrzej Niechwiej Inżynier górnik po Politechnice Wrocławskiej. 0d ukończenia Wydziału Górniczego (1985 r.) związany z KGHM, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od osoby dozoru niższego do Zawiadowcy Ruchu zakładu górniczego. Przez ponad 15 lat był Pełnomocnikiem Przedsiębiorcy Górniczego KGHM Polska Miedź SA. Swoją działalnością przyczynił się do rozwiązania problemów w górnictwie miedziowym, zwłaszcza poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych KGHM.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT