Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Ekolodzy – chrońcie środowisko

Kilka miesięcy temu w swoim komentarzu zaproponowałem politykom z różnych opcji, aby wszystko co dotyczy ochrony środowiska umieścić ponad podziałami. Z przykrością muszę stwierdzić, że były to słowa rzucone na wiatr. Niestety nadal trwa wzajemne obwinianie się, bardzo często w kwestiach takich, gdzie winnych trzeba szukać zupełnie gdzie indziej. Natomiast niewiele jest dyskusji o tym, że stało się źle, ale problem jest do rozwiązania, więc go rozwiązujmy. Ucieszyłem się, że wreszcie dużo dyskutuje się o kwestiach zagospodarowania odpadów komunalnych. (czytaj dalej)


Giełda wynalazków i projektów. Ekopochłaniacze kłopotów

Z międzynarodowej wystawy wynalazków IPITEX 2020 w Bangkoku, na początku lutego, Politechnika Częstochowska przywiozła kilka złotych medali. Nagrodzono rozwiązania, które już wcześniej, m.in na warszawskiej IWIS 2019 znalazły uznanie jurorów. Politechnika od lat zbiera nagrody za innowacje z dziedziny metalurgii. Teraz dołączyły ciekawe rozwiązania cenne w punktu widzenia ekologii i wartościowe dla budownictwa.

System zapewnienia bezpieczeństwa jako element systemu kontroli pojazdów wielkogabarytowych

System kontroli pojazdów wielkogabarytowych jest elementem ochrony ośrodków o znaczeniu strategicznym a także ochrony zewnętrznych granic w Unii Europejskiej. W artykule opisano założenia funkcjonalne związane z bezpieczeństwem stosowania systemu działającego w terenie otwartym, opartego o wykorzystanie źródła promieniowania jonizującego X oraz zaproponowano sposób realizacji przedstawionych założeń. Przygotowany algorytm działania systemu przeszedł pozytywnie testy jego działania a wynikające z wyników testów wnioski stanowią podsumowanie publikacji.

mgr inż. Jan Kopeć, mgr inż. Łukasz Kwiatkowski, inż. Krzysztof Krogulec - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, mgr inż. Olga Stec - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, obecnie Wojskowa Akademia Techniczna


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT