Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Byliśmy razem 35 lat

W mijającym roku Przegląd Techniczny skończył 155 lat. W naszym kraju bardzo łatwo szafuje się słowami o patriotyzmie i dumie narodowej. Zbyt mało uwagi poświecą się wydarzeniom i ludziom, którzy może nie efektownie, ale efektywnie dokumentują patriotyzm codzienną pracą i których dokonania są powodem do dumy. Mam tu na myśli zarówno twórców PT i inżynierów: Pawła Kaczyńskiego, Stefana Kushuta, Feliksa Kucharzewskiego, jak i ich wkład w cywilizacyjny rozwój Polski. W swojej historii Przegląd Techniczny miał okresy rozwoju i okresy przetrwania. (czytaj dalej)


Recenzja PT: Prof. Roman Dzieślewski i współpracownicy

Jednym z ważniejszych zadań Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) jest uchronienie od zapomnienia dorobku polskich twórców elektrotechniki. W 2021 r. minęło dokładnie 130 lat od utworzenia pierwszej na ziemiach polskich akademickiej Katedry Elektrotechniki, której twórcą na lwowskiej uczelni technicznej był młody, zaledwie 28-letni prof. Roman Dzieślewski, któremu poświęcono jedno z jubileuszowych wydawnictw SEP.

Parlament 434 milionów: Wspólna polityka rolna zatwierdzona. Po szczycie klimatycznym COP26

25 listopada Parlament Europejski przyjął budżet unijny na 2022 r. Projekt poparło 550 europosłów, 77 było przeciw, a 62 wstrzymało się od głosu. Przyszłoroczny budżet będzie największym w historii UE, opiewa na kwotę 169,5 mld euro w zobowiązaniach i 170,6 mld euro w płatnościach. Dodatkowo szacowane jest 143 mld euro z planu odbudowy. Prawie 480 mln euro przeznaczono na działania związane z traktowanymi priorytetowo w UE: zdrowiem, młodzieżą oraz działaniami na rzecz klimatu.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT