Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Wprawki obywatelskie z ...pragmatyzmu

Związane z pandemią kłopoty powodują, że wiele istotnych dla społeczeństw spraw odsuwamy na czas, kiedy ona – miejmy nadzieję, że bezpowrotnie – przeminie. Jesteśmy właśnie z powodu pandemii dużo mniej mobilni i nie przemieszczamy się aktywnie w przestrzeni, siłą rzeczy mniej zajmujemy się kwestiami komunikacji. A już zupełnie dalecy jesteśmy od opracowania projektów skuteczniejszej strategii związanej z indywidualną, acz przecież masową komunikacją. Nasze myślenie na co dzień – niezależnie od tego, czego dotyczy – wydaje się być skażone kardynalnym błędem. (czytaj dalej)


Wątpię więc jestem. Co młodzież wiedzieć powinna

Mimo że coraz więcej  czasu dzieli nas  od wyzwolenia z okowów komunizmu, nie spada zainteresowanie wschodem, a mówiąc dokładnie Rosją. Czasem odnosi się wręcz wrażenie, że znakomita część naszej klasy politycznej nie tyle jest zainteresowana tym, by Polska rosła w siłę, a ludziom się żyło dostatniej, co tym, by w siłę nie rosła Rosja. Do Rosjan mamy pretensje nie tylko o przeszłość, ale i wobec   teraźniejszości zachowujemy daleko posunięty krytycyzm.

Humanistka w technice?

Z Bianką Siwińską, dyrektor zarządzającą Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, inicjatorką kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i twórczynią największego wydarzenia dla kobiet w technologiach w Europie, rozmawia Janusz M. Kowalski.

 


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT