Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT


40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków

Komisje i Komitety

Czas świętowania, czas odbudowy

Oddajemy Państwu specjalny numer „Przeglądu Technicznego”, poświęcony przypomnieniu wydarzeń związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę własnej państwowości. Jest to już trzeci taki numer. W FSNT-NOT rozpoczęliśmy obchody tej ważnej rocznicy w kwietniu 2018 r. Zorganizowaliśmy wówczas w historycznym Domu Technika (26.04.18) spotkanie polskich inżynierów zarówno tych z kraju, jak i tych, których losy rzuciły poza jego granicę lub którzy z racji ustaleń aliantów znaleźli się poza Polską (PT 8-9/2018). Myślą przewodnią bogatego, dwuletniego (dobiegającego właśnie końca) programu obchodów jubileuszu niepodległościowego przez środowisko techniczne zrzeszone w FSNT-NOT był: „Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”. (czytaj dalej)


Ćwierć zapałki, czyli monopol w II RP

Jak to się stało, że w 1927 r. pudełko zapałek było o 550% droższe niż przed wielką wojną? W 20-leciu międzywojennym zapałki stały się w Polsce dobrem luksusowym. Tak bardzo kosztownym, że zapałki dzielili na czworo niemal wszyscy mieszkańcy II RP. Nie tylko ci najbiedniejsi.

Irena Fober

Przywracamy Serce Niepodległej

„Przywracamy Serce Niepodległej” to tytuł wystawy, otwartej 14 września 2019 r. przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Jego imienia. Z tej okazji w Hotelu Europejskim odbyło się spotkanie wielu wybitnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego stolicy, m.in. z udziałem Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i redaktor naczelnej Przeglądu Technicznego. Podczas tego spotkania współpracujący z PT prof. Marian Marek Drozdowski wygłosił referat, którego skrót przedstawiamy Czytelnikom.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT