Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Ewolucyjnie czy rewolucyjnie?

Ten numer Przeglądu Technicznego, który w dużej części jest poświęcony zdalnemu nauczaniu, dotrze do rąk Czytelników kilkanaście dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Okaże się wówczas czy optymizm MEN nie był na wyrost. O tym, że powrót dzieci i młodzieży do szkół był potrzebny nie tylko im, ale nauczycielom i gospodarce powiedziano i napisano wiele. Przytoczono praktycznie wszystkie argumenty przemawiające za powrotem uczniów i nauczycieli w mury szkolne. Czy jednak takie rozwiązanie nieuwzględniające uwarunkowań, jakie są  w różnych szkołach będzie dobre?  Dziś nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. (czytaj dalej)


Wirus w internecie

Z Przemysławem Jaroszewskim, kierownikiem CERT Polska w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy (NASK), rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Wirtualne nauczanie: plusy i minusy

12 sierpnia minister edukacji narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania, cedując tym samym podjęcie decyzji na ich dyrektorów i władze samorządowe.

Jerzy Bojanowicz


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT