Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT


40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków

Komisje i Komitety

O ekologię ponad podziałami

Niedawna awaria rurociągu przesyłającego warszawskie ścieki do oczyszczalni uświadomiła nam jak „gówno” może być polityczne. Jeden z ważnych polityków partii rządzącej oznajmił w mediach, że tę awarię można porównać do katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Mogę domniemywać, że ów polityk, słynący z różnych dziwnych wypowiedzi i być może tym zawdzięczający swoje awanse, chciał tymi słowami uderzyć w prezydenta Warszawy, który jest mocnym filarem opozycji. Nie bierze on jednak udziału w najbliższych wyborach i nie on zawinił, że „rura” pękła, tylko jakiś czynnik – na razie trudny do określenia – techniczny lub przyrodniczy. (czytaj dalej)


Dalej od komórki

Czy istnieje związek między rakiem tarczycy a korzystaniem z telefonu komórkowego? Po ośmiu (!) latach od zakończenia wreszcie opublikowano wyniki badania, w którym przeanalizowano 462 przypadki
histologicznie potwierdzonego raka tarczycy u osób dorosłych.

oprac. if

ZUT w Szczecinie 4.0 – kierunek: przyszłość

Czy czwarta rewolucja przemysłowa, wokół której obecnie są budowane strategie marketingowe przedsiębiorstw, i którą niesłusznie straszy się, wróżąc masowe zwolnienia związane z automatyzacją procesów, to coś, z czym możemy się zmierzyć w gronie średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw?

Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT