Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Komisje i Komitety

Czasem słońce, czasem deszcz

W Polsce najszybciej ze wszystkich sektorów OZE rozwija się fotowoltaika, która jest głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce odnawialnej: łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 r. wzrosła o ok. 900 MW i wyniosła prawie 1500 MW, co w Unii Europejskiej ulokowało nas za Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Francją, a m.in. przed Włochami, nad którymi przecież jest więcej słońca! W maju br. moc zainstalowana przekroczyła 1950 MW. Trywializując można powiedzieć, że to najważniejsza konkluzja raportu „Rynek Fotowoltailki w Polsce 2020” opublikowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej. (czytaj dalej)


Wydarzenia

Cyberbezpieczni 15 czerwca ruszył nabór wniosków na dofinansowanie innowacyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Celem konkursu, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość jest wybranie projektów, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Pod rękę z chmurką

Od zarania cywilizacji technicznej człowiek starał się wykorzystać jej zdobycze do ulepszenia i ułatwienia życia. Nie wszystkie jednak wynalazki mogą nam zastąpić kontakt z drugim człowiekiem i przyrodą. Przekonaliśmy się o tym w czasie, gdy większość z nas z powodu pandemii pozostała w domu.

Marek Bielski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT