Federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'

 


Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy)

Nim nadejdzie nowa epoka

Tradycyjnie numer ukazujący się na początku grudnia poświęcamy nauce. W tym bowiem czasie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od lat ogłasza nazwiska laureatów swojego konkursu, noszącego nieoficjalną nazwę Polskie Noble. Pamiętając podtytuł nadany PT przez jego twórców "poświęcony przemysłowi krajowemu" staramy się również zaprezentować rozwiązania techniczne,mające praktyczne zastosowania. Nie odbiegamy od tej tradycji i w tym numerze. Jednakże w czasach, gdy każde wydarzenie natychmiast trafia do  mediów elektronicznych takim czasopismom jak Przegląd Techniczny trudno gonić newsy . (czytaj dalej)


Recenzja PT: Jak uzdrowić zakład przemysłowy

Pojawiła się cenna pozycja wydawnicza "Utrzymanie ruchu w przemyśle" z podtytułem "Informatyka i cyberbezpieczeństwo. Diagnostyka przemysłowa. Praktyka". Autorami tej publikacji są prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, jak i dr inż. Marek Kacperak – wykładowcy uczelni wyższych, jak i praktycy, z wieloletnim doświadczeniem współpracy z polskim przemysłem.

Nam żeglować nie kazano

Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej  (ang. skrót NAIADES)- powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, jako jedno z rozwiązań w zakresie intermodalnego przewozu towarów, uwzględniającego stworzenie przyjaznej dla środowiska sieci transportu w całej Europie. Zalecano w nim działania w 5 obszarach interwencji: rynku, floty, zatrudnienia i kwalifikacji, wizerunku oraz infrastruktury.

Marek Bielski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT