Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI OD 1.01.2023 R. ZMINŁA NAZWĘ NA ENGINEERS EUROPE


Od 1992 r. FSNT-NOT należy do ENGINEERS EUROPE - EE (dawnej Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI ) z siedzibą w Brukseli zrzeszającej organizacje inżynierskie z 31 krajów europejskich i posiadającej status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy. EE współpracuje ściśle z Komisją Europejską w sprawach zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów wyższych uczelni technicznych dla celów akademickich i zawodowych. Od 1987 r. EE nadaje certyfikat „Inżynier Europejski (EurIng) oparty na Centralnym Rejestrze FEANI zawierającym wykaz i system akredytacji wyższych uczelni technicznych w krajach członkowskich. Tytuł ten ma blisko 31 tysięcy inżynierów w całej Europie. Polski Komitet ds. Rejestru EE działający przy Biurze Zarządu Głównego weryfikuje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o tytuł EurIng.
https://www.engineerseurope.com/