Rada Krajowa


Prezydium 2019

Leszek Bagiński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Tadeusz Bruzda

województwo pomorskie

Wacław Muzykiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Delegaci
do Rady Krajowej

Wiktor Piwkowski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Bożenna Kawalec-Pietrenko

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Bożena Wnuk

Stowarzyszenie Techników Cukrowników

Andrzej Englert

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Agata Gomółka

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Kazimierz Pawlicki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Piotr Szymczak

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Wojciech Urbański

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stanisław Cegielski

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Wiesław Blaschke

Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Górnictwa

Włodzimierz Kulisz

Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Górnictwa

Józef Dubiński

Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Górnictwa

Janusz Szpytko

Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Hanna Kwiatkowska

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Stefan Sarna

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Piotr Grygier

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Stanisław Zalejski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Stanisław Petrykowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Piotr Janicki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Stanisław Królikowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Kazimierz Nowak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Waldemar Wójcik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Sławomir Pataj

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Janusz Gołos

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Adam Skardowski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Stanisław Tyszkiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Leszek Bagiński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Zbigniew Mikołajczyk

Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Tadeusz Wilczarski

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Andrzej Głębowski

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Bronisław Skaźnik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Adam Błochowiak

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Łukasz Kaczmarek

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Janusz Leśniewski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji

Bogdan Tatarowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem

Henryk Paszkowski

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Krzysztof Ruszczyński

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

The Institution of Polish Engineers in Great Britain

Zbigniew Chachulski

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew

Jan Siuta

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Piotr Matejuk

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Stanisław Downorowicz

Towarzystwo Konsultantów Polskich

Czesław Waszkiewicz

Towarzystwo Kultury Technicznej

Zygfryd Nowak

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Wacław Muzykiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Krzysztof Brzyski

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Czesław Szczegielniak

województwo dolnośląskie

Andrzej Myśliwiec

województwo kujawsko-pomorskie

Tadeusz Kochanowski

województwo lubelskie

Waldemar Olczak

województwo lubuskie

Mirosław Urbaniak

województwo łódzkie

Jerzy Połomski

województwo małopolskie

Krzysztof Śmiechowski

województwo mazowieckie

Adam Rak

województwo opolskie

Janusz Dobrzański

województwo podkarpackie

Jerzy Mietliński

województwo podlaskie

Tadeusz Bruzda

województwo pomorskie

Edward Then

województwo śląskie

Alfred Zgoda

województwo świętokrzyskie

Andrzej Sawicki

województwo warmińsko-mazurskie

Zbigniew Bajcar

województwo wielkopolskie

Arkadiusz Malkowski

województwo zachodniopomorskie

Andrzej Zieliński

Zrzeszony w SNT

Jan Lewandowski

Zrzeszony w SNT

Wojciech Ratyński

Zrzeszony w SNT

Zarząd


Ewa Mańkiewicz-Cudny

Towarzystwo Kultury Technicznej

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Prezes FSNT-NOT

Stefan Góralczyk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Wiceprezesi

Marek Grzywacz

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Kamil Wójcik

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Tadeusz Pawłowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Michał Szota

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Adam Baryłka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący

Jarosław Palenik

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Członkowie

Maria Piotrowska-Baran

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Andrzej Barski

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Zofia Różycka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Danuta Kieljan

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Paweł Staniszewski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Juliusz Talarczyk

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów