Rada Krajowa


Prezydium 2024

Krzysztof Dąbrowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Stanisław Zalejski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Jan Chojecki

województwo warmińsko-mazurskie

Delegaci do Rady Krajowej

Mieczysław Grodzki

Polskie Związek Inżynierów i Techników Budowlanych

Jerzy Klimczak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Aneta Antczak-Chrobot

Stowarzyszenie Techników Cukrowników

Andrzej Englert

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Jarosław Krysiak

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Kazimierz Pawlicki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Piotr Szymczak

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Wojciech Urbański

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Andrzej Zaręba

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Wiesław Grzybowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Tomasz Białożyt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Włodzimierz Kulisz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Włodzimierz Bednarski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Jacek Paś

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Wawrzyniec Wychowański

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Sławomir Kuliński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Stanisław Zalejski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Genowefa Zapotoczna-Sytek

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Tomasz Chmielewski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Krzysztof Jankowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Waldemar Wójcik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Sławomir Pataj

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Janusz Gołos

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Tadeusz Bruzda

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Bronisław Wesołowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Krzysztof Wrzosek

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Zbigniew Mikołajczyk

Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Stanisław Janowczyk

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Janusz Turski

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Krzysztof Dąbrowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Adam Błochowiak

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Katarzyna Oźga

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Wojciech Henrykowski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST-Q

śp. Bogdan Tatarowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM

Stefan Przybyłek

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Krzysztof Ruszczyński

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

The Institution of Polish Engineers in Great Britain

Zbigniew Chachulski

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew

Gabriel Borowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej

Bronisław Hynowski

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki

Stanisław Downorowicz

Towarzystwo Konsultantów Polskich

Zygfryd Nowak

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Wacław Muzykiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Paweł Kubicki

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Małgorzata Bogdaniuk

Polskie Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Bronisław Hynowski

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki

Jerzy Maciejczyk

Polskie Towarzystwo Akustyczne

Andrzej Hachoł

województwo dolnośląskie

Andrzej Myśliwiec

województwo kujawsko-pomorskie

Jerzy Marcinko

województwo lubelskie

Waldemar Olczak

województwo lubuskie

Adam Rylski

województwo łódzkie

Andrzej Kucharski

województwo małopolskie

Piotr Grzybowski

województwo mazowieckie

Adam Rak

województwo opolskie

Janusz Dobrzański

województwo podkarpackie

Jerzy Mietliński

województwo podlaskie

Waldemar Cezary Zieliński

województwo pomorskie

Erwin Sroka

województwo śląskie

Alfred Zgoda

województwo świętokrzyskie

Jan Chojecki

województwo warmińsko-mazurskie

Zbigniew Bajcar

województwo wielkopolskie

Żaneta Bąkowska

województwo zachodniopomorskie

Andrzej Zieliński

Honorowy Prezes NOT

Wojciech Ratyński

Honorowy Prezes NOT

Zarząd


Ewa Mańkiewicz-Cudny

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Prezes FSNT-NOT

Stefan Góralczyk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Wiceprezesi

Bożenna Kawalec-Pietrenko

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Jerzy Markowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Kamil Wójcik

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Tadeusz Pawłowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Marek Grzywacz

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Główna Komisja Rewizyjna


Przewodniczący

Danuta Kieljan

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Wiceprzewodniczący

Łukasz Zieliński

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

Sekretarz

Anna Różycka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP


Członkowie


Andrzej Barski

Stowarzyszenie Włókienników Polskich

Agata Modrzycka

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Cezary Świstak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Marek Potrzebowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich