Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna

Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

NIP: 5260300434, KRS: 0000052494
zarej. w Sądzie Gospodarczym m.st. Warszawy XII Wydział KRS,

Biuro Zarządu Głównego


Sekretariat

Telefon: +48 22 250 22 22


Sekcja Komitetów N-T, Komisji i Współpracy z SNT

Telefon: +48 22 250 22 19


Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej

Telefon: +48 22 250 22 22 wew. 1002


Sekcja Ekonomiczno-Organizacyjna i Współpracy z TJO

Telefon: +48 22 250 22 15


Sekcja Finansowo-Księgowa

Telefon: +48 22 250 22 17