Mijający rok 2020  był rokiem jubileuszowym. FSNT-NOT obchodziła jubileusze:

185-lecie Towarzystwa Politechnicznego Polskiego;

155-tą rocznicę urodzin inż. Piotra Drzewieckiego;

115-lecie Warszawskiego Domu Technika;

85-lecie Naczelnej Organizacji Inżynierów RP;

75-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej;

30-lecie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Niestety pandemia COVID-19 uniemożliwiła nam świętowanie tych ważnych rocznic.  Niemniej mamy nadzieję, iż szczepionka uchroni nas przed kolejną falą wirusa i w 2021 r. wzniesiemy toast za pomyślność polskich twórców techniki i ich organizacji.

Praca zdalna i izolacja daje nam czas, aby planować i już myślimy o organizacji obchodów Światowego Dnia Inżyniera. Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO) ustanowiła 4 marca Światowym Dniem Inżyniera. W zeszłym roku udało nam się zainaugurować w Polsce to ważne wydarzenie dla środowiska inżynierskiego, na razie nie wiemy w jakiej formie będziemy je obchodzić w 2021 r. W Polsce pierwsze obchody Światowego Dnia Inżyniera były poświęcone perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Były również okazją do promocji inżynierii wśród młodych ludzi, jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomógł zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto było okazją do rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w produkcji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej i jej twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

W mijającym roku obchodzimy też 155-lecie urodzin Piotra Stanisława Drzewieckiego wybitnego inżyniera, przemysłowca, społecznika, pierwszego prezydenta Warszawy (1917-1921) – stolicy odrodzonego, po 123 latach zaborów, państwa polskiego. Pandemia uniemożliwiła nam postawienie Mu w tym roku w Warszawie popiersia. Prace nad nim są już zaawansowane na tyle, że tuż po zakończeniu stanu epidemicznego zamierzamy go odsłonić. Liczymy także na wsparcie władz Warszawy w postawieniu postumentu. Mamy już projekt popiersia . Niestety nie udało się nam zebrać całej potrzebnej kwoty, ale liczymy na społeczność techniczną, że wykupi jeszcze trochę cegiełek. Na marginesie dodam, że w Polsce mamy ledwie kilkanaście pomników upamiętniających twórców techniki!

W 2021 r. będziemy obchodzić 155-lecie od wydania pierwszego numeru Przeglądu Technicznego (6.01.1866). Jest to najstarsze, funkcjonujące tyle lat czasopismo ogólnotechniczne w Polsce i jedno z najstarszych w świecie, czego zazdroszczą nam członkowie organizacji technicznych w Europie. Również będziemy organizować kolejna 28. edycję plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera.

Warto na koniec dodać, iż z okazji roku jubileuszowego zrzeszania się polskich inżynierów i techników został odrestaurowany sztandar NOT, który według ekspertów z Muzeum Wojska Polskiego pochodzi z początku lat 50-tych ubiegłego wieku. Mamy również nowy sztandar Federacji, która powstała 9 maja 1990 r. po przekształceniu NOT w FSNT-NOT. Wówczas  nie ufundowano nowego sztandaru, posługując się historycznym. Niestety z latami jego stan bardzo się pogorszył. Postanowiliśmy, więc w roku jubileuszowym zamówić nowy, uwzględniający historię oraz teraźniejszość. Nawiązuje on do wszystkich Naczelnych Organizacji (awers), jakie istniały w historii ruchu stowarzyszeń technicznych tj.: NOI RP-1935, NOST RP-1936, NOT-1945 i FSNT-NOT-1990, a na rewersie na tle barw narodowych zacytowane są słowa Staszica – „Być narodowi użytecznym”, które od zawsze są mottem naszego działania. Oba sztandary umieściliśmy w specjalnych gablotach i można je obejrzeć w Warszawskim Domu Technika, który obchodził 115-lecie istnienia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy nam wszystkim, abyśmy jak najszybciej pokonali pandemię COVID-19 i spotkali się, aby wspólnie świętować wszystkie - ważne dla społeczności technicznej - wydarzenia . Do Siego Roku!

                                                               Zarząd Główny FSNT NOT