Krajowa Izba Gospodarcza, której członkami są m.in. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Stowarzyszenie Elektryków Polskich realizuje program certyfikacji przedsiębiorstw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i respektowanych w  środowisku biznesowym. Potwierdza on, że firma realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesowej i działa zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzega zasad etyki. Więcej https://fairplay.pl/