NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH,

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

we współpracy z

POWSZECHNĄ PLATFORMĄ TRANSFORMACYJNĄ ENERGETYKI


organizują Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem:


EnergoMiting – transformacja energetyki do

elektroprosumeryzmu

Celem wideokonferencji EnergoMiting jest prezentacja obecnych tendencji

dotyczących transformacji energetyki w latach 2020-2050,

tj. od obecnego stanu do elektroprosumeryzmu w 2050 roku.

Pod pojęciem elektroprosumeryzmu należy rozumieć elektryfikację ciepłownictwa

(po wcześniejszej pasywizacji budownictwa)

elektryfikację transportu oraz reelektryfikację OZE (odnawialne źródła energii).

W tematyce konferencyjnej szczególne miejsce zajmuje

wykorzystanie źródeł energii elektrycznej OZE,

które są kluczowe w nowym miksie energetycznym.


Ramowy Program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

➢ Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki,

➢ PIĘĆ KLUCZOWYCH GRUP TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH W PERSPEKTYWIE 2050 r.,

➢ Transformacja energetyczna Warszawy do elektroprosumeryzmu (w ramach programowych 2050). Modelowanie i pierwsze wyniki,

➢ Struktura węzłowego (fizycznego) terminala (STDW) realizującego zasadę współużytkowania zasobów KSE na poziomie dostępu do sieci SN operatora sieciowego OSD,

➢ Modelowanie bilansów energetycznych OZE w osłonach samorządowych JST oraz w systemach(WSE) na trajektoriach transformacyjnych 2021→2050,

➢ Założenia do regulacji na ścieżkach dwóch porządków prawnych transformacji energetycznej: istniejącego Prawa energetycznego i nowego Prawa elektrycznego,

➢ Przyłączanie morskich farm wiatrowych do KSE.


HONOROWY PATRONAT
PATRONAT MEDIALNY


 


Konferencja odbędzie się:
22 listopada 2021 r. o godz. 11.00
na platformie VMS.eNOT.pl
https://vms.enot.pl/b/sek-kv4-byf-qlh


Informacje na temat warunków udziału w Konferencji podane są w załączonej Karcie zgłoszenia udziału – Kontakt Katarzyna Jaroń, tel. (22) 250 22 19 , 785 870 462 katarzyna.jaron@not.org.pl


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU