Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2023 r. FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) zmieniła nazwę na ENGINEERS EUROPE - EE (Inżynierowie Europy). Zmieniła się również procedura aplikowania o certyfikat Euroinżyniera, więcej informacji na stronie https://www.engineerseurope.com/what-eur-ing-certificate.