18 maja poznany laureatów XV edycji konkursu „Młody Innowator”

Do finału XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” po dwuetapowej weryfikacji szkolnej i okręgowej łącznie zakwalifikowane zostały 62 prace indywidualne i zbiorowe, przygotowane przez uczniów szkół podstawowych, technicznych i licealnych.   Najwięcej, bo aż 36  zgłoszeń wpłynęło ze szkół technicznych, 14 ze szkół podstawowych i 12 z liceów. Młodzież wykazała się wyjątkową kreatywnością w realizacji pomysłów na innowacyjne rozwiązanie. Laureatów konkursu poznamy 18 maja podczas uroczystej gali w Domu Technika NOT w Warszawie.

Po raz 15-y  ogólnopolski konkurs pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu mogło być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych  i ponadpodstawowych (liceów i techników).

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszy był organizowany w szkole i o jego przebiegu decydowali nauczyciele i samorząd uczniowski. Zakończył się 4 marca br. Zgodnie z regulaminem szkoły wysłały wybrane prace do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT-NOT. W II etapie konkursu (okręgowym), który trwał do 31 marca, Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT wraz z zaproszonymi do oceny ekspertami dokonały wyboru najlepszych prac, które następnie zostały przekazywane do Biura Zarządu Głównego FSNT-NOT w Warszawie. Był to III etap konkursu, w którym  11 maja wyboru prac dokonali przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji i Nauki, FSNT-NOT, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz eksperci z innych stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Młodzież uczestnicząca w konkursie wykazuje się niezwykłą wyobraźnią i kreatywnością  oraz dużymi zdolnościami. Wykonane przez nich projekty zaskakują wielu ekspertów z dziedziny techniki i są impulsem dla wielu nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę nauczycieli - pasjonatów, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki zaangażowaniu których, konkurs stale się rozwija. Zainteresowanie konkursem wzrasta, o czym świadczy zwiększająca się corocznie liczba uczestniczących szkół i młodzieży. Na uroczysty finał konkursu zapraszani są autorzy najciekawszych prac waz ze swymi opiekunami (nauczycielami). Laureatom oraz nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace laureatów pierwszych miejsc staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców  i Racjonalizatorów są prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show).