W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu (12.07.2021).

Forum zwołała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (PIGZT). Udział w Forum wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, Gowin,  Małgorzata  Oleszczuk - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Edyta Demby-Siwek – prezes Urzędu Patentowego RP. Udział w Forum brała także delegacja FSNT-NOT, partnera wydarzenia, z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny i wiceprezesem Kamilem Wójcikiem. Korespondencyjnie – za pomocą łącza internetowego uczestniczył także Peter Droell - dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Forum prowadził przewodniczący Rady PIGZT prof. Jerzy Buzek, który powitał gości i uczestników obrad. Jako pierwszego poprosił o zabranie głosu wicepremiera Jarosława Gowina. Mówca poinformował o zadaniach kierowanych do wiodących uczelni i firm o wysokim stopniu nasycenia najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru high-tech, w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu Nowy Ład, a także o instrumentach, które stymulować będą ten program.  

Po jego wystąpieniu rozpoczęły się obrady. W pierwszym panelu wystąpili; dr Zygmunt Krasiński - prezes PIGZT (gospodarz Forum); dr inż. Wojciech Kamieniecki - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); prof. Jerzy Buzek - tutaj jako przewodniczący Rady PIGZT; Małgorzata Oleszczuk - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), oraz dr Piotr Dardziński - prezes Centrum Badawczego Łukasiewicz.

W dyskusji po panelach uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji. Głos w dyskusji zabrał także wiceprezes Kamil Wójcik, który poinformował o wdrożeniu nie tylko dla potrzeb ruchu stowarzyszeniowego platformy komunikacyjnej VMS opracowanej przez Spółkę NOT-Informatyka.

Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.
Organizatorzy skierowali wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji partnerom Forum na ręce Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT i wiceprezesa Kamila Wójcika, a także firmom WASKO S.A., Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Grupie WB.