W ramach III Mazowiekich Dni Technika 8 października 2020 r. w Ciechanowskim  Domu Technika odbyła  się  konferencja naukowo-techniczna poświęcona fotowoltaice.W trakcie konferencji wygłoszone zostały referaty  na temat dynamiki rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce w latach 2019- 2020" oraz  o magazynowaniu energii w systemach fotowoltaicznych. Po wykładach i dyskusji uczestnicy konferencji zwiedzili  Park Nauki Torus w Ciechanowie.