Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nabór do udziału w III edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2024-2026.

W obecnej edycji ogłaszają nabór do trzech nowych sieci PIM3:
1) Miasto efektywnie energetycznie – sieć planowania działań;
2) Miasto kompaktowe – sieć planowania działań;
3) Miasto dostępnych mieszkań – sieć transferu rozwiązań.

Do udziału w projekcie mogą aplikować miasta (miejscowości posiadające status miejski), miejskie obszary funkcjonalne działające w formach dostępnych w polskim prawie, jak i inne jednostki organizacyjne i pomocnicze działające w miastach, którym miasto powierzyło realizację części swojej polityki rozwojowej.

Miasta zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie i przesłanie do MFiPR, za pośrednictwem ePUAP, odpowiedniego dla rodzaju sieci formularza zgłoszeniowego, opatrzonego podpisem kwalifikowanym. Termin nadsyłania wniosków upływa 28 stycznia 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w dokumencie „Regulamin naboru do Sieci tematycznych w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast 3 (2024-2026 r.)”. Załącznikami do niego są formularze zgłoszeniowe – odrębny dla sieci planowania działań i odrębny dla sieci transferu rozwiązań – oraz opis kryteriów wyboru uczestników.

Szczegółowe Informacje dotyczące projektu, naboru oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej - https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pim-2024-2026.