W bieżącym roku po raz kolejny odbędą się III Mazowieckie Dni Techniki, a w ich ramach jubileuszowe, X Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Oddział SIMP w Płocku oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu i Warszawie.

Cele  tak Mazowieckich, jak i Warszawskich Dni Techniki organizatorzy ustalili następująco:
- rozwój zainteresowań technicznych i preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
- zachęcenie młodzieży do nauki o technice - zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
- zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
- uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
- poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
- docenienie zawodu inżyniera i technika,
- budzenie poczucia dumy z osiągniętych w Polsce i na Mazowszu dokonań technicznych.

Patronat Honorowy nad III MDT 2020 objęli:

Wojewoda Mazowiecki  - Konstanty Radziwiłł
Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik,
Prezes FSNT-NOT - Ewa Mańkiewicz-Cudny

III Mazowieckie Dni Techniki 2020 odbędą się w dniach od 5 października do 16 listopada.
5 października w Radomiu odbędzie się inauguracja III MDT 2020.
Gala podsumowująca III MDT zaplanowana jest 27 listopada (piątek) w Domu Technika NOT w Warszawie.
Więcej informacji oraz program Dni na stronie http://www.mazowieckie.dni-techniki.edu.pl/.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Uroczysta inauguracja jubileuszowych, X Warszawskich Dni Techniki odbędzie się w środę 21 października w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 (godz. 11.00).