Po 5 latach Forum Inżynierskie, inicjatywa zapoczątkowana przez FSNT-NOT powróciła do Poznania jako ważne przedsięwzięcie towarzyszące imprezie targowej Innowacje, Technologie, Maszyny (ITM). W bieżącym roku przyjęły one nazwę ITM – Industry Europe. Tym razem połączono XVI już Forum Inżynierskie z organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Dniem Mechanika.


Była to okazja do prezentacji dokonań i projektów badawczych przede wszystkim młodych twórców techniki oraz możliwości ich wsparcia. Forum odbyło się bowiem pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych” (MTP, 30.05.2023).


Tradycyjnie otwarcia Forum dokonali Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Tomasz Chmielewski - Prezes SIMP oraz Tomasz Kobierski - Prezes Zarządu Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie.


Wykład wprowadzający do tematyki Forum pt „Zastosowanie inżynierii mechanicznej w medycynie” wygłosili wspólnie prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski i dr inż. Roman Grygoruk z Politechniki Warszawskiej.


Następnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień i nagród w konkursach organizowanych przez SIMP i FSNT-NOT. Tytuł Inżyniera Mechanika 2023 Kapituła przyznała panu Szymonowi Michalskiemu z Jeleniej Góry za M1 – 3-osiowe innowacyjne centrum obróbkowe. Wręczono też statuetki i dyplomy w kilku kategoriach za Najlepsze Osiągnięcia Techniczne.


Przyznawaną przez FSNT—NOT Nagrodę DŹWIGNIA otrzymała firma MEDISENSONIC S.A. Nagrodę odebrał pan Robert Gromada - prezes zarządu spółki.
– „Jednym z najlepszych sposobów propagowania wiedzy jest inspirowanie młodych ludzi do twórczej aktywności, aby wciągali w to swoich rówieśników i wspólnie podejmowali działania badawcze.  Obserwuję to jako opiekun i fan studenckiego koła naukowego Technologie i Materiały (TIM), które założyłem jako doktorant ponad 20 lat temu na Wydziale Technologicznym Mechanicznym Politechniki Warszawskiej” – powiedział dr hab. inż. Dawid Myszka, przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT, który poprowadził interesującą debatę  „Oferta młodych naukowców dla gospodarki” . Studenci z grupy TIM realizują wiele ciekawych pomysłów i projektów. Zajmują się m.in. wyrobami wytwarzanymi metodą druku 3D.


Kolejnym punktem Forum była prezentacja Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko (BPiŚ) oraz odnowienie po 20 latach Listu Intencyjnego podpisanego przez FSNT-NOT i partnerów programu. Program BPiŚ został przygotowany przez FSNT-NOT jako ważna propozycja dla uczniów, studentów i młodych pracowników przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy odbywających staże. Program jest realizowany przy współpracy partnerami, którymi są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W uznaniu 20 lat współpracy ZG FSNT-NOT przyznał instytucjom partnerskim Złote Odznaki Honorowe NOT.


Uczestnicy Forum wysoko ocenili prezentację dokonań studenckich kół naukowych i start-upów. Swoje pomysły przedstawili przedstawiciele: firmy AMAZEMET, która wyłoniła się ze startupu Politechniki Warszawskiej, Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, koła naukowe „KONSTRUKTOR” oraz „TECHNOLOGIE i MATERIAŁY” z Politechniki Warszawskiej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Politechniki Poznańskiej D3DAL (Dedal), Studenckie Koła Naukowe Politechniki Poznańskiej – Transport publiczny i PUT Rocketlab.


Większość z przedstawionych propozycji z powodzeniem mogłyby znaleźć zastosowanie w gospodarce po skomercjalizowaniu wyników badań. Niezbędne do tego  jest jednak rządowe wsparcie i dostęp do środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój. Możliwości wsparcia młodych naukowców i badaczy we wdrażaniu technologicznych rozwiązań przedstawili w czasie konferencji przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej.


Podsumowując XVI Forum Inżynierskie prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny powiedziała: „Jestem pod wielkim wrażeniem prezentacji dokonań studenckich kół naukowych. Forum Inżynierskie organizujemy od 20 lat, ale po raz pierwszy skupiliśmy się tak intensywnie na innowacyjnej ofercie młodych. Młodzi twórcy zaskoczyli nas wspaniałymi pomysłami, które z niezwykłą determinacją realizują w swoich uczelniach. Wiele poruszonych tutaj  i prezentowanych w dyskusjach zagadnień wymaga kontynuacji. We współpracy ze studenckimi kołami naukowymi mogłyby powstać ciekawe projekty i  programy. Naprawdę warto włączyć się w pomoc młodym twórcom, bo oni mają nie tylko wiedzę, ale również wielki zapał do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinach, które doskonale wpisują się w strategię gospodarczą”.


Przepełniona twórczymi pomysłami i ambicjami młodzież stanowi wielką siłę w procesie innowacyjności gospodarki, której nie można zmarnować. – Powinniśmy ich wspierać budować im przestrzeń do pracy, organizować pieniądze na finansowanie ich marzeń i realizację celów. Proponuję, żebyśmy  wszyscy jako FSNT- NOT powalczyli o to, żeby pieniądze w Polsce były na takie przedsięwzięcia wydawane racjonalnie, stwierdził Tomasz Chmielewski, prezes SIMP.


Tradycyjnie już Forum transmitowane online przez TV NOT, prowadzili: red. Krzysztof Michalski, dziennikarz Polskiego Radia oraz red. Janusz Kowalski z FSNT NOT.