Politechnika Śląska wspólnie z FSNT-NOT  była  gospodarzem polskich obchodów tegorocznego II Światowego Dnia Inżyniera. Wydarzenie odbyło się 4.03.2021 r., oczywiście online ze względu na pandemię COVID-19.

4 marca 1968 r. przedstawiciele 50 stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata powołali Światową Federację Organizacji Inżynieryjnych (WFEO - World Federation of Engineering Organizations). Spotkanie miało miejsce w Paryżu pod patronatem UNESCO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury. Karta WFEO jest podstawą integracji interdyscyplinarnych stowarzyszeń inżynierskich, reprezentujących środowiska techniczne swoich krajów.

VI Światowy Kongres Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), który odbył się w listopadzie 2019 r. w Melbourne (Australia)  ustanowił - 4 marca Światowym Dniem Inżyniera. Postanowiono, iż Dzień ten będzie obchodzony przez międzynarodową społeczność techniczną corocznie 4 marca - dla upamiętnienia daty powstania WFEO. FSNT NOT poparło tę inicjatywę i od początku włączyło się w jego promocję i organizację  inżynierskiego święta w Polsce.

Tegoroczny II Światowy Dzień Inżyniera odbywał się pod hasłem  „Inżynieria na rzecz zdrowej planety” i zgromadził przed komputerami szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk inżynierskich z uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz biznesu i gospodarki.

Uroczystość prowadził prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, który krótko przedstawił historię i idee Światowego Dnia Inżyniera.

Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania kształcenia inżynierów dla gospodarki przyszłości” wygłosił prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Treścią jego wystąpienia były metody kształcenia inżynierów, dostosowane do przemian cywilizacyjnych oraz nauka hybrydowa w czasach pandemii COVID-19.

Następnie Prezes Federacji SNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła prezentację poświęconą roli  stowarzyszeń  naukowo technicznych i NOT w integracji środowiska technicznego już od czasów zaborów do współczesności. Przedstawiła również wyzwania stojące przed inżynierami dziś oraz działalność FSNT-NOT na rzecz zwiększenia w  świadomości społecznej roli twórczości technicznej i jej autorów. Ma to ogromne znaczenie wobec wyzwań cywilizacyjnych, pogłębionych przez pandemię. FSNT-NOT obchodząca w ubiegły i bieżącym roku wiele ważnych rocznic uważa, iż Światowy Dzień Inżyniera jest z jednej strony okazją do przypominania ogromnego wkładu polskich inżynierów w cywilizacyjny rozwój świata. Z drugiej – do zaprezentowania przyszłościowych kierunków w inżynierii, uwzględniającej uwarunkowania społeczne, kulturowe, gospodarcze i klimatyczne.

Kolejnym mówcą był prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, gospodarz zeszłorocznego, I Światowego Dnia Inżyniera. Jego wystąpienie poświęcone było kształceniu inżynierskiemu  w czasie pandemii. Zwrócił uwagę, iż studenci rozpoczynający naukę na politechnikach w roku akademickim 2020/21 uczą się w trybie zdalnym, przez co mają inne kompetencje twarde i miękkie.

Dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. Politechniki Śląskiej, Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej SEFI omówił prezentację poświęconą kształceniu inżynierów w uczelniach europejskich. Podkreślił, iż Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej działa na rzecz podnoszenia jakości edukacji inżynierskiej w Europie i jej promocji na całym świecie. Prof. dr. hab. inż. Jerzy Barglik - Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce poinformował o działalności Akademii.

Kolejne wystąpienia pokazywały przykłady naukowej i technicznej  działalności studenckiej. Wojciech Ponikowski, Prezes Zarządu Board of European Students of Technology BEST Gliwice przedstawił prezentację pt. „BEST – kreujemy inżynierów jutra”. Nieoczywisty wykład zaprezentował dr inż. Paweł Kowol z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej pt. „Projekty PBL na przykładzie tematu: Czy Johann Sebastian Bach skorzysta na Industry 4.0?” Transmisje prowadził ze swojej pracowni gdzie uczestnicy mogli  poznać  efekty jego pracy poświęcone instrumentom organowym. Światowy Dzień Inżyniera zakończyła prezentacja dr hab. inż. Mirosława Szczepanika, prof. Politechniki Śląskiej oraz inż. Karol Krzempka poświęcona projektom Studenckich Kół Naukowych na przykładzie tematu: „W kierunku pojazdów przyszłości”.  Autorzy pochwalili się rozwiązaniami w motoryzacji w obszarze  elektromobilności, a ich sukcesem jest budowa motocykla „Elektra” oraz bolidu „Quardo”.

Z okazji Dnia Inżyniera w kraju odbyło się wiele spotkań  w lokalnych środowiskach technicznych  organizowanych przez stowarzyszenia naukowo techniczne.