W DNIACH 18-19 LISTOPADA 2024 R. W KRAKOWIE

ODBĘDZIE SIĘ

IV ŚRODKOWOEUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE (CETEF’24)

CETEF to kluczowe międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane od 2014 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) oraz Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych pod patronatem Parlamentu Europejskiego i pod auspicjami Komisji Europejskiej, we współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i przemysłem wysokich technologii.

Celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską

w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej i energetycznej, a także inspirowanie sieci partnerskich do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie potencjału technologicznego i badawczego Polski i regionu w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej.

Przyszłoroczne IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’24 odbędzie się Krakowie w dniach 20-21 maja 2024 r. przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Prezydentem Miasta Krakowa. Przewidujemy osobisty udział p. Iliany Ivanovej – nowej Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz Przewodniczącego Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego, a także przedstawicieli instytucji rządowych i wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu z 16 krajów Europy Środkowej. Oczekuje się, że Forum przedstawi nowe pomysły i propozycje mające na celu realizację europejskiej agendy naukowo-technologicznej na lata 2025-2030.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZAPRASZAMY DO KRAKOWA!

OKRĄGŁY STÓŁ TRANSFORMACJI CYFROWEJ I ENERGETYCZNEJ DWA DNI INTERAKTYWNEJ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

I Dzień Forum:

Key note speeches i Sesje plenarne (przedstawiciele organizatorów, ministerstw, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, agencji, sieci uniwersytetów i partnerstw europejskich, Partnerów Forum).

Uroczysta kolacja dla VIP i gości zagranicznych wydana przez Prezydenta Krakowa.

 

II Dzień Forum:

Konferencje dziedzinowe – organizowane przez Partnerów Forum, w tym z zakresu:

·         Zaawansowane systemy wytwarzania w przemyśle/ Advanced manufacturing systems for industry

·         Transformacja energetyczna/ Energy transition

·         Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa/ High technologies for security

·         Technologie kosmiczne i satelitarne/ Space and satellite technologies

·         Zielone i innowacyjne technologie i przemysł/ Green and Innovative Technology and Industry 

·         Nowe horyzonty w technologiach medycznych/ New Horizons in Medical Technologies 

·         Circularne procesy produkcyjne w przemyśle metali nieżelaznych/ Circular Production Processes in the non-ferrous metals industry

·         Innowacje społeczne w technologiach/ Social Innovations in Technologies

·         Europejskie Sieci Uniwersytetów na rzecz rozwoju wysokich technologii/ European University Alliances for the development of high technologies

·         Polityka patentowa Unii Europejskiej w kontekście nowych możliwości oraz wyzwań dla sektora wysokich technologii/ EU patent policy in the context of new opportunities and challenges for the high-tech sector.

Konferencje będą organizowane przy współpracy z Branżowymi Punktami Kontaktowymi do programu Horyzont Europa (Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, Transformacja Cyfrowa, Przemysł 4.0, Zrównoważona Gospodarka), partnerstwami europejskimi i klastrami. Ostateczne nazwy konferencji tematycznych zostaną potwierdzone po konsultacji z Partnerami odpowiedzialnymi za organizację poszczególnych konferencji.


 Wydarzenia towarzyszące:

·         II Edycja Dnia Młodego Naukowca (I Dzień Forum), organizowana przez Fundację Wspierania Współpracy Środowiska Naukowego z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym WORK&SCIENCE, Krajową Reprezentację Doktorantów i EURODOC

·         Wystawa rozwiązań technologicznych + sesja plakatowa (I i II Dzień Forum)

·         Wizyty studyjne (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Center for European Union Computational Personalized Medicine – SANO)

CETEF to kluczowe międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane od 2014 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) oraz Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych pod patronatem Parlamentu Europejskiego i pod auspicjami Komisji Europejskiej, we współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i przemysłem wysokich technologii.

Celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską

w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej i energetycznej, a także inspirowanie sieci partnerskich do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie potencjału technologicznego i badawczego Polski i regionu w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej.

Przyszłoroczne IV Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’24 odbędzie się Krakowie w dniach 20-21 maja 2024 r. przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Prezydentem Miasta Krakowa. Przewidujemy osobisty udział p. Iliany Ivanovej – nowej Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz Przewodniczącego Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego, a także przedstawicieli instytucji rządowych i wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu z 16 krajów Europy Środkowej. Oczekuje się, że Forum przedstawi nowe pomysły i propozycje mające na celu realizację europejskiej agendy naukowo-technologicznej na lata 2025-2030.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZAPRASZAMY DO KRAKOWA!

OKRĄGŁY STÓŁ TRANSFORMACJI CYFROWEJ I ENERGETYCZNEJ DWA DNI INTERAKTYWNEJ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

I Dzień Forum:

Key note speeches i Sesje plenarne (przedstawiciele organizatorów, ministerstw, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, agencji, sieci uniwersytetów i partnerstw europejskich, Partnerów Forum).

Uroczysta kolacja dla VIP i gości zagranicznych wydana przez Prezydenta Krakowa.

 

II Dzień Forum:

Konferencje dziedzinowe – organizowane przez Partnerów Forum, w tym z zakresu:

·         Zaawansowane systemy wytwarzania w przemyśle/ Advanced manufacturing systems for industry

·         Transformacja energetyczna/ Energy transition

·         Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa/ High technologies for security

·         Technologie kosmiczne i satelitarne/ Space and satellite technologies

·         Zielone i innowacyjne technologie i przemysł/ Green and Innovative Technology and Industry 

·         Nowe horyzonty w technologiach medycznych/ New Horizons in Medical Technologies 

·         Circularne procesy produkcyjne w przemyśle metali nieżelaznych/ Circular Production Processes in the non-ferrous metals industry

·         Innowacje społeczne w technologiach/ Social Innovations in Technologies

·         Europejskie Sieci Uniwersytetów na rzecz rozwoju wysokich technologii/ European University Alliances for the development of high technologies

·         Polityka patentowa Unii Europejskiej w kontekście nowych możliwości oraz wyzwań dla sektora wysokich technologii/ EU patent policy in the context of new opportunities and challenges for the high-tech sector.

Konferencje będą organizowane przy współpracy z Branżowymi Punktami Kontaktowymi do programu Horyzont Europa (Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, Transformacja Cyfrowa, Przemysł 4.0, Zrównoważona Gospodarka), partnerstwami europejskimi i klastrami. Ostateczne nazwy konferencji tematycznych zostaną potwierdzone po konsultacji z Partnerami odpowiedzialnymi za organizację poszczególnych konferencji.

 

Wydarzenia towarzyszące:

·         II Edycja Dnia Młodego Naukowca (I Dzień Forum), organizowana przez Fundację Wspierania Współpracy Środowiska Naukowego z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym WORK&SCIENCE, Krajową Reprezentację Doktorantów i EURODOC

·         Wystawa rozwiązań technologicznych + sesja plakatowa (I i II Dzień Forum)

·         Wizyty studyjne (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Center for European Union Computational Personalized Medicine – SANO)