Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter. Ideą zorganizowania tego Konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych naszemu krajowi.

Gośćmi Gali byli: Wiesław Kołodziejski- Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Karolina Dorywalska - Dyrektor Departamentu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Radosław Pleskota - z Urzędu Patentowego RP; prof. Leszek Rafalski- Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; prof. Jerzy Barglik- Przewodniczący Akademii Inżynierskiej w Polsce, Wiktor Marek Zawieska – z-cę Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego; Stanisław Ziółkiewicz- Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Obróbki Plastycznej, Jerzy Krajewski- Wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Gospodarzami Gali były władze FSNT-NOT, organizatora Konkursu, które reprezentowali prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny oraz wiceprezesi Tadeusz Pawłowski – także Przewodniczący Kapituły Konkursu Laur Innowacyjności, Kamil Wójcik i Adam Baryłka. Obecny był także Adam Bugajczuk  – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju- Przedstawiciel Mecenasa Konkursu.

Po krótkich wystąpieniach prezes E. Mańkiewicz-Cudny i A. Bugajczuka z KGHM, a także odczytaniu listów gratulacyjnych od Elżbiety Anny Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego i Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, prowadząca Galę znana aktorka Laura Łącz rozpoczęła główną część Gali, jaką było uhonorowanie laureatów i wręczenie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.

W IX edycji Konkursu, w 11 kategoriach uznanie Kapituły Konkursowej obradującej pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, prof. PIMR, wiceprezesa FSNT-NOT, znalazło 18 projektów w 11 kategoriach. Podczas Gali wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz 7 wyróżnień. Lista laureatów na stronie www.not.org.pl.

Wręczaniu nagród towarzyszył ciekawy program przygotowany przez artystów scen warszawskich, a Galę zakończyło koleżeńskie spotkanie przy poczęstunku.

Mecenasem tegorocznej edycji Konkursu był KGHM Polska Miedź S.A.

Patronatem Konkurs objęli:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Infrastruktury

a także:

 • Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Główny Urząd Miar
 • Polska Akademia Nauk
 • Urząd Patentowy RP
 • Polska Agencja Rozwoju Przemysłu

Lista laureatów w załączeniu