Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT było znakomitą okazją do uroczystego wręczenia tytułów Ekspert NOT kolejnej grupie wyróżnionych tym tytułem specjalistów (5.02.2024).


Zespół ds. nadawania tytułu Ekspert NOT, któremu przewodniczy dr hab. Stefan Góralczyk, a w skład którego wchodzą prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko i dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski - wiceprezesi ZG FSNT-NOT, rozpatrzyli zgłoszenia kandydatów przesłane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne. W kolejnej edycji do Zespołu wpłynęło 16 zgłoszeń. Pozytywnie zaopiniowano i przyznano tytuł Eksperta NOT 13 osobom. Tym samym łączna liczba ekspertów liczy 89 osób.


Uchwałą Zarządu Głównego FSNT-NOT tytuły Eksperta NOT otrzymały następujące osoby:


1.    mgr inż.  Andrzej Dratwicki  - PZITB
2.    mgr inż. Mirosław Bernard Falkowski - SITG
3.    dr inż. Marcin Gryniewicz - PZITB
4.    dr inż. Dorota Kopyto - SITMN
5.    dr hab. inż. Katarzyna Leszczyńska – Sejda - SITMN
6.    dr inż. Dorota Litwinek - SITSPOŻ
7.    mgr inż. Stanisław Olszewski - SEP
8.    dr inż. Rafał Pitry - PSRiBS
9.    mgr inż. Tomasz Siekanowicz - PZITS
10.    dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH – SITK RP
11.    mgr Witold Strzelecki - POLALARM
12.    mgr inż. Piotr Wudarczyk  - PSRiBS
13.    dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek - SGP

Członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT pogratulowali wszystkim nowym ekspertom NOT, licząc na współpracę, ekspertyzy i podejmowanie nowych projektów.