Konferencji Technologia a ekonomia - 28.11.2023 r.

Data publikacji: 2023-12-06 11:07:00

Technologia a ekonomia

Pod tym hasłem odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT konferencja dla uczczenia 105 lat Niepodległości (28.11.2023). W zamierzeniu organizatorów ma ona zapoczątkować nowy cykl konferencji pokazujących związki i wzajemne uwarunkowania oraz determinanty techniki z innymi dziedzinami i gałęziami cywilizacyjnej aktywności.

Wprowadzenie do konferencji ukazujące różne wyzwania cywilizacyjne wygłosiła Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, a także Prezes Stowarzyszenia Klub Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

Następnie głos zabrał Janusz Steinhoff - wiceprezes Rady Ministrów 2000–2001 Minister Gospodarki 1997–2001. W ciekawym, popartym wieloma danymi, ale i własnym doświadczeniem wykładzie pt „Zrównoważony rozwój - transformacja energetyczna” w przedstawił nie tylko krajowe, ale i globalne dylematy jednego z najważniejszych wyzwań jakim jest obecnie energetyka oraz perspektywy jej wytwarzania, zapotrzebowanie i dystrybucja.
Kolejnym punktem konferencji była sesja panelowa „Relacje między możliwościami technologicznymi a ekonomicznymi”, której moderatorem był dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, profesor Politechniki Częstochowskiej oraz działacz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). W panelu wystąpili: prof. dr hab. Mieczysław Morawski - Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Danuta Zawadzka -  Politechnika Koszalińska, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - Politechnika Warszawska oraz Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Moderator rozpoczął panel od pokazania kluczowych rozwiązań technologicznych, które w najbliższym czasie mają zrewolucjonizować produkcję przemysłową, do których zdaniem wielu specjalistów należą: przetwarzanie dużych zbiorów danych i zaawansowana analityka,  rzeczywistość rozszerzona, przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo, autonomiczne roboty, symulacje, sztuczna inteligencja, pozioma i pionowa integracja oprogramowania, Internet rzeczy, Internet usług, przemysłowy internet rzeczy, systemy cyber-fizyczne, komunikacja maszyna-maszyna, drukowanie 3D, interfejsy mobilne, inteligentne sensory wyposażone w moduły komunikacyjne, technologie wykrywania lokalizacji, zaawansowane interfejsy człowiek-maszyna. Na tej podstawie przygotował kilka pytań:

Skoro istnieje ścisły związek pomiędzy postępem technologicznym a rozwojem gospodarczym – jaki jest charakter tej relacji? Czy można założyć, że relacja ma charakter dwustronny: postęp technologiczny determinuje rozwój gospodarczy i jednocześnie rozwój gospodarczy determinuje postęp technologiczny? Jeśli tak to czy zawsze ta determinacja jest pozytywna?
Jakie będą trendy zmian w gospodarce wywołane implementacją koncepcji przemysłu 4.0? Które technologie można uznać za przełomowe?
Czy postęp technologiczny może obniżyć koszty społeczne i środowiskowe rozwoju gospodarczego? W jakiej perspektywie czasowej postęp się opłaca? (np. energia z OZE jest na początku droższa, to samo dotyczy samochodowego transportu elektrycznego).
Jakie będą pozytywne i negatywne aspekty dynamicznej akceleracji rozwoju sztucznej inteligencji?

Relacja z konferencji ukaże się wkrótce na  łamach Przeglądu Technicznego.

W podsumowaniu panelu potwierdzono, że technologii nie można odseparować od ekonomii, a postęp technologiczny stanowi główną determinantę rozwoju gospodarczego. Zwrócono także uwagę, że do pozytywnych ale i negatywnych aspektów dynamicznej akceleracji rozwoju sztucznej inteligencji można zaliczyć jako podstawowe domeny odnoszące się do ludzi to przede wszystkim: przedsiębiorczość, twórcze i kreatywne myślenie, wnioskowanie heurystyczne, intuicja, generowanie innowacji, empatia. Natomiast przewagą inteligentnych maszyn są własności takie jak: bez problemu mogą realizować zadania uciążliwe, powtarzalne – automat wykonuje powtarzalne czynności o wiele dokładniej niż człowiek i nie popełnia błędów; są szybsze od człowieka i bardziej wydajne w operacjach matematycznych, logicznych i statystycznych; bez problemu mogą realizować zadania wymagające szybkiej analizy (w czasie rzeczywistym)  dużych ilości danych, pochodzących w wielu różnych źródeł; a także szybciej analizują odpowiedzi na pytania zamknięte i „potrafią” na nie odpowiadać.

Na zakończenie konferencji prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała Prelegentowi, panelistom oraz wszystkim jej uczestnikom. Stwierdziła, że na niektóre z pytań nadal będziemy poszukiwać odpowiedzi, a dynamika przemian cywilizacyjnych i postęp naukowo-techniczny będzie generować kolejne. Federacja SNT NOT jako organizator cyklu zamierza podczas kolejnych spotkań szukać na nie tylko odpowiedzi, ale także szukać możliwości aktywnego włączania się w rozwiązywania pojawiających się problemów oraz realizację wynikających z nich zadań