Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne “Laur Innowacyjności 2021”

Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, 
które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Kandydaci mogą zgłosić swój udział w jednej spośród 13 kategorii:

  I. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
  II. Ekologia i efektywność energetyczna;
  III. Energetyka, elektrotechnika;
  IV. Górnictwo i hutnictwo;
  V. Informatyka, oprogramowanie;
  VI. Automatyka;
  VII. Mechanika, maszyny i urządzenia;
  VIII. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
  IX. Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna;
  X. Technika wojskowa;
  XI. Logistyka, transport, komunikacja;
  XII. Włókiennictwo, inżynieria materiałowa;
  XIII. Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.
 

Termin składania aplikacji do XI edycji Konkursu "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2021" upływa 30 listopada 2021 r.
Uroczysta Gala ogłoszenia wyników Konkursu planowana jest w styczniu 2022r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

 
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl