Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020” pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała Laury i Wyróżnienia 13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych.    

               
To już X- jubileuszowa edycja cieszącego się ogromną popularnością Konkursu, którego celem jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowatorskich rozwiązań, praktycznie ze wszystkich dziedzin gospodarki, nauki oraz dziedzin użytecznych społecznie i służących m.in. rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności polskiej gospodarki.


Oficjalne ogłoszenie wyników miało nastąpić w trakcie uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT 17 listopada 2020 r. Ze względu na ograniczenia pandemiczne Gala nie mogła się odbyć w tym terminie. Posumowanie Konkursu i wręczenie statuetek nastąpi, kiedy tylko będzie to możliwe. Lista Laureatów i Wyróżnionych podmiotów zostaje opublikowana za ich zgodą.
 
•    W kategorii Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;

Srebrny Laur

MMT Małgorzata Tasiemska

za projekt: Quick Level Pro


Złoty Laur

Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

za projekt: Ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej


•    W kategorii: Górnictwo i hutnictwo;


Złoty Laur

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział - Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice"

 za projekt: Maszyna frezująca i obrywająca 3230-AD dla utrzymania geometrii wyrobisk i urabiania warstw odspajających w kopalniach głębinowych

•     W kategorii Informatyka, oprogramowanie;

Złoty Laur

ICsec S.A.

za projekt: Scadvance XP- rozwiązanie typu IDS (intrusion detection system) do monitorowania i wczesnego ostrzegania przed cyberatakami, dedykowany dla sieci przemysłowych posiadających infrastrukturę automatyki przemysłowej

•    W kategorii Automatyka;

Złoty Laur

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

za projekt: System diagnostyki sieci trakcyjnej SPDST

•    W kategorii Technika wojskowa;

Wyróżnienie

PCO S.A.

za projekt: Lornetka Termowizyjna NPL-1T


Srebrny Laur

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

za projekt: Wdrożenie prototypu Systemu Monitorowania Stanu Technicznego dla śmigłowca Mi-8

Złoty Laur

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

za projekt: Specjalny ładunek wybuchowy "TAPIR"


•    W kategorii Włókiennictwo, inżynieria materiałowa;


Srebrny Laur

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów

za projekt: Sposób ciągłego wytwarzania biodegradowalnego polimerowego granulatu wzmacnianego długimi włóknami

Złoty Laur

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

za projekt: Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych

•    W kategorii Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym;


Wyróżnienie

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

za projekt: Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego sposobu podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie utrzymania ruchu w branży elektrycznej


Srebrny Laur

Instytut Transportu Samochodowego

za projekt:  Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami


Złoty Laur

T-Master Sp. z o.o.

za projekt:  T-MASTER System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO)


Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!