Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości

Finaliści ogólnopolskiego konkursu na grę planszową „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” oraz XV edycji konkursu „Młody Innowator”, organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną  przy współpracy z innymi partnerami, odebrali 18 maja nagrody i dyplomy w Domu Technika NOT w Warszawie. Młodzież wykazała się wyjątkową wiedzą, wyobraźnią i kreatywnością w realizacji pomysłów na opracowanie zarówno gry planszowej jak również  innowacyjnych rozwiązań.

Konkurs „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” na opracowanie gry planszowej był poświęcony  historii polskiej myśli technicznej, biografiom i dorobkowi słynnych polskich wynalazców i  konstruktorów działających w kraju i zagranicą.  Jego celem było przypomnienie roli polskich inżynierów w przeszłości oraz upowszechnienie wiedzy o ich wkładzie w budowę II RP.
Do rywalizacji w tym konkursie zgłosiło się 46 zespołów młodych twórców ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia). W trzyetapowych eliminacjach do finału Kapituła Konkursowa wyłoniła 10  prac, które były oceniane przez Jury w skład której wchodzili: Ewa Mańkiewicz-Cudny – przewodnicząca Komisji – prezes FSNT-NOT, Agnieszka Mokrogulska  z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Zbigniew Kotowski, pomysłodawca konkursu, Bronisław Hynowski, prezes Towarzystwa Historii i Kultury Technicznej i Tomasz Misterka, ekspert tworzenia gier.
Młodzież uczestnicząca w projekcie ” Inżynierowie dla Niepodległej Polski” znacząco pogłębiła swoją wiedzę o polskich wynalazcach i inżynierach oraz ich wkładzie w budowę Niepodległej Polski jak również ich zaangażowaniu w rozwój cywilizacyjny świata.
Wręczenie nagród finalistom nastąpiło 18 maja podczas uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika.
Lista laureatów konkursu na grę planszową pn. „Inżynierowie dla niepodległej Polski”
W Kategorii szkoła podstawowa:
III miejsce: Małgorzata i Mateusz Drzewieccy oraz Milena Zdanowicz ze Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku za grę Piramida Wynalazków przygotowaną pod kierunkiem pani Magdaleny Bocheńskiej.
II miejsce:  Maksymilian Sobociński z Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 w Krakowie za grę Inżynierowie dla Niepodległej Polski przygotowaną pod kierunkiem mgr Joanny Kozłowskiej.
I miejsce: Karolina Stelmachowicz, Michał Romaniuk, Filip Dziemidowicz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie za grę Inżynierowie Polski Niepodległej PSP Wolin przygotowaną pod kierunkiem ks. mgr Marcina Miczkuły.

W kategorii szkoła ponadpodstawowa:
III miejsce: Patryk Rutkowski, Maciej Szczęsny, Dominik Szumczyk z Zespołu Szkół nr. 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie za grę „Inżynierowie” przygotowaną pod kierunkiem mgr inż. Justyny Kędzi.
II miejsce:  Korneli Czaja, Weronika Gwóźdź z II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku za grę „Świat wynalazków” przygotowaną pod kierunkiem Iwony Tłuchowskiej.
I miejsce: Martyna Czekała, Aleksandra Weres z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich za grę „Międzywojenny Odlot” przygotowaną pod kierunkiem Grzegorza Łukasika.
MŁODY INNOWATOR – MAM POMYSŁ NA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
Już po raz piętnasty ogólnopolski konkurs pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu mogło być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Jego celem było wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych  i ponadpodstawowych (liceów i techników).
Do finału XV edycji konkursu „Młody Innowator” po dwuetapowej weryfikacji szkolnej i okręgowej łącznie zakwalifikowane zostały 62 prace indywidualne i zbiorowe, przygotowane przez uczniów szkół podstawowych, technicznych i licealnych.   Najwięcej, bo aż 36  zgłoszeń wpłynęło ze szkół technicznych, 14 ze szkół podstawowych i 12 z liceów.


Laureaci konkursu Młody Innowator
Jury Konkursu pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy w zespole.
Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie prace, które przeszły do III etapu prezentowały wysoki poziom i wykazywały kreatywność dzieci i młodzieży oraz duże zaangażowanie opiekunów. Prace dowodzą, iż młodzi ludzie mają wiele wspaniałych pomysłów, a idea konkursu „Mama pomysł na innowacyjne rozwiązanie” znajduje zrozumienie u opiekunów.
Jury Konkursu składa specjalne podziękowania i uznanie nauczycielom i opiekunom autorów wszystkich prac oraz Terenowym Jednostkom Organizacyjnym, które włączyły się w organizację konkursów.

LAUREACI XV EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2021/2022”
NAGRODA SPECJALNA PREZES FSNT-NOT
Jan Ignacy ŁUBIŃSKI (kl. III), Bartosz KOSTARCZYK (kl. III),   Robert MIŚKIEWICZ (kl. III) z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni za projekt „EXTREMEBOX””, przygotowywany pod kierunkiem mgr Anny Rzepy, mgr  Jakuba Zdroika oraz dr Adama Nawrota
W kategorii szkoła podstawowa
WYRÓŻNIENIE FSNT-NOT
Antoni JĘDRASZAK (KL. VI ) ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce za projekt „PEŁNA MICHA DLA PUPILA” przygotowany pod kierunkiem mgr Eweliny Tyranowskiej
III miejsce
Ignacy JEZNACH (kl. V), Sebastian KRÓL (kl. V), Michał JĘDRASIK (kl. V) ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie za projekt „EKOLOGICZNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA” przygotowany pod kierunkiem mgr Aleksandry Starszak
II miejsce
Monika NIEMIEC (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paleśnicy za projekt „KLIMATYZOWANY KOMBINEZON DLA STRAŻAKA”, przygotowany pod kierunkiem mgr Andrzeja Niemiec
I miejsce
Zofia CHRAPKO (kl. VII)ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu za projekt „POMIAR METREM KRAWIECKIM NIEWIDZIALNEJ FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ JAKO POMOC DYDAKTYCZNA DO FIZYKI”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko.
W kategorii liceum ogólnokształcące
III miejsce
Alan SOLIŃSKI (kl. III), Mateusz PIETRZAK (kl. III), Szymon JANUSZEK (kl. III) z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni za projekt „RAKIETA Z KONTROLĄ WEKTORA CIĄGU – PAKIET EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH”, przygotowany pod kierunkiem mgr Anny Rzepy
II miejsce
Jan SZYDŁOWSKI (kl. II) z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego , Karolina BŁASZCZYK (kl. I) z III Liceum Ogólnokształcącego, Karol WIECZOREK (kl. II) Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „ZDROWA ŻYWNOŚĆ PRZEZ CAŁY ROK? TAK – KAPSUŁA BIONICZNA – SALWINIA”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Szydłowskiego mgr Marcina Grzybka
I miejsce
Konrad OLIFIER (kl. II), Michał ŁUKASZUK (kl. II), Jakub KOKOSZKIEWICZ (kl. II), Paweł BUCZYŃSKI (kl. II), Ewa KARP (kl. II) z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za projekt „SENSORYCZNY TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO – STJM””, przygotowany pod kierunkiem mgr Grzegorza Nowika
W kategorii technikum:
III miejsce
Mikołaj TUPAJ (kl. III z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie za projekt „PROJEKT I WYKONANIE ZESPOŁU ODWZOROWUJĄCEGO RUCH DŁONI, W CELU STEROWANIA MECHANICZNĄ RĘKĄ”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Kazimierza Okraszewskiego
II miejsce
Bartłomiej OWCZARZ (kl. IV)z Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim.za projekt „SPOTBOT – ROBOT INSPEKCYJNY”, przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka
I miejsce
Tytus SOKOŁOWSKI (kl. III), Mikołaj STOLARCZYK (kl. III), Kacper MURSZEWSKI (kl. III)z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie za projekt „GPS (Green Power Segments). PROJEKT I WYKONANIE MODUŁOWEGO STANOWISKA DYDAKTYCZNEGO, NA TEMAT ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ I JEJ WYKORZYSTANIA Z INSTRUKCJAMI DO WYKONANIA ĆWICZEŃ”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Kazimierza Okraszewskiego
WYRÓŻNIENIA STOWARZYSZENIA POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW (SPWIR)
– kategoria Szkoła Podstawowa
Adrian DUDEK (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie za projekt „EKOLOGICZNIE PODGRZEWANY PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”, przygotowany pod kierunkiem mgr Joanny Przygody
– kategoria Liceum
Zofia DZIEKAN (kl. III) z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, Elżbieta DZIEKAN (kl. III) z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Śląskim za projekt:  „BUDKA – WSPOMAGACZ WYLĘGU PTAKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM. AUTOMATYCZNA I AUTONOMICZNA BUDKA Z EKOLOGICZNĄ IZOLACJĄ ORAZ INKUBATOREM I ANALIZATOREM GRAFICZNYM”, przygotowana pod kierunkiem mgr Pawła Sokołowskiego
 – kategoria Technikum
Piotr NIERADKA  (kl. III) Michał ŁOKAJ (kl. III) Marek GOŁĘBIOWSKI (kl. III) z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku za projekt „CYFROWY PROCESOR DŹWIĘKU”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ZWYCIĘZCOM