Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ogłasza nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn powoływanych na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2010r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583).

Więcej na stronie:  https://www.imbigs.pl/aktualnosci/nabor-uzupelniajacy-na-czlonkow-komisji-przeprowadzajacych-egzaminy-dla-operatorow-1