27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdania
z realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej
w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.

Po trudnej i emocjonującej kampanii Prezesem FSNT-NOT po raz kolejny została wybrana Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP, TKiHT), która uzyskała 80% głosów poparcia. Przyjęła to z widocznym wzruszeniem i podziękowała za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.

Na członków Zarządu Głównego wybrano dotychczasowych wiceprezesów: Stefana Góralczyka (TKiHT), Marka Grzywacza (SEP), Tadeusza Pawłowskiego (SIMP)
i Kamila Wójcika (SWTP). Do tego grona dołączył Jerzy Markowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Ze względu na przedłużające się obrady jeden mandat wiceprezesa nie  został obsadzony z powodu braku wymaganego kworum. W wyborach uzupełniających, które odbędą się na najbliższej Radzie Krajowej, o tę funkcję ubiegać się będą: Bożenna Kawalec – Pietrenko (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) i Dawid Myszka (Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich).

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Ponownie został Jarosław Palenik (SPP). W skład GKR weszli także Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Anna Różycka  ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Łukasz Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.

O pozostałe do obsadzenia miejsce w Komisji w wyborach  uzupełniających starać się będą Cezary Świstak ze Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa oraz Juliusz Talarczyk ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.