Lwów był jednym z sześciu ośrodków polskiej nauki, gdzie podjęto inicjatywę powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, przekształconego następnie w Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


Obchody w Lwowie odbywały się pod Honorowym Patronatem Ambasad: Ukrainy w Polsce i Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. W ich ramach na Politechnice Lwowskiej odbyło się sympozjum naukowe pt. „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.


Celem spotkania we Lwowie było przypomnienie i prezentacja dorobku oraz osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych; popularyzacja sylwetek uczonych i działaczy którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój nauki, techniki, szkolnictwa i przemysłu w zakresie elektryki; a także rozszerzenie płaszczyzny współpracy elektryków polskich i ukraińskich w trzech środowiskach: naukowym, gospodarczym i stowarzyszeniowym.


W programie nie zabrakło wizyt i spotkań w ważnych miejscach związanych z wybitnymi postaciami polskiej elektryki. Już pierwszego dnia po przyjeździe do Lwowa złożono wieńce i zapalono znicze na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki ze strony polskiej i ukraińskiej na Cmentarzu Łyczakowskim, a później także i na cmentarzu w Brzuchowicach oraz pod Pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.


Ważnym punktem programu drugiego dnia było koleżeńskie spotkania członków bliźniaczych, dobrze ze sobą współpracujących Stowarzyszeń, które poprzedził uroczysty koncert w Filharmonii Lwowskiej, podczas którego artyści z Ukrainy i z Polski wykonali utwory kompozytorów ukraińskich i polskich.


Głównym punktem obchodów 100-lecia SEP i pobytu delegacji polskiej na Ukrainie było sympozjum naukowe pt. „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.


Zainaugurowano je uroczyście w Auli Politechniki Lwowskiej (Narodowego Uniwersytetu „Lwiwśka Politechnika”). Podczas inauguracji głos zabrała uczestnicząca w składzie polskiej delegacji Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, która w imieniu całego ruchu stowarzyszeniowego przekazała życzenia owocnych obrad, a zarazem złożyła w imieniu polskiej społeczności inżynierskiej sfederowanej w 39 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych życzenia z okazji 100-lecia SEP. Przypomniała również Przesłanie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich. Rzecz w tym, aby na fundamencie przeszłości przygotowywać inżyniera przyszłości.

 

Po inauguracji przystąpiono do obrad merytorycznych. Część pierwsza sympozjum była poświęcona rozwojowi elektrotechniki, szkolnictwa i działalności stowarzyszeniowej w ośrodku lwowskim w latach 1919 – 2019. W drugiej części mówiono o kierunkach współpracy elektryków polskich i ukraińskich w sferze gospodarczej, naukowo-dydaktycznej i stowarzyszeniowej.


Ważna była też część trzecia sympozjum, która odbyła się w trzech zespołach problemowych. Na nich dyskutowano o wymianie dotychczasowych doświadczeń i propozycje współpracy w obszarach: naukowo - dydaktycznym, gospodarczym i stowarzyszeniowym.Sympozjum podsumowały krótkie sprawozdania z pracy zespołów problemowych.


Uroczystości zarówno w części merytorycznej, jak i koleżeńskiej, przebiegały we wspaniałej atmosferze. Ich uczestnicy wywieźli ze Lwowa wiele ciekawych informacji oraz zostali zainspirowani do dalszych wspólnych działań inżynierskich.


Organizatorami lwowskiej części obchodów 100-lecia było:  Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Narodowy Uniwersytet „Lwiwśka Politechnika” oraz organizacja publiczna Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy. Współorganizatorami: Instytut Elektrodynamiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów Imienia Admirała Makarova, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kyjiwśkyj Politechnicznyj Instytut” im. Ihora Sikorśkoho, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauki w Kijowie, Instytut Polski w Kijowie oraz Lwowski regionalny Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy.