Lista dokonań wybitnego twórcy techniki, inżyniera Piotra Drzewieckiego, pierwszego prezydenta Warszawy w niepodległej Polsce, jest imponująca. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę w każdej dziedzinie, którą się zajmował. Wizjoner, reformator i doskonały strateg, pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w polskim państwie, odradzającym się po 123 latach niewoli. Okazją do przypomnienia licznych zasług prezydenta stolicy w II Rzeczypospolitej było odsłonięcie jego popiersia 2 marca 2023 r., na skwerze Piotra Drzewieckiego w Parku Mirowskim w Warszawie.


Z inicjatywą uhonorowania inżyniera Piotra Stanisława Drzewieckiego wystąpiła Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna powołując Społeczny Komitet Upamiętniania Prezydenta Warszawy Piotra S. Drzewieckiego i organizując wśród swoich członków zbiórkę środków na ten cel. Inicjatywę poparli radni Warszawy. Pomoc w jej zrealizowaniu udzieliło m.st. Warszawa.


Długo czekaliśmy na ten szczęśliwy moment, nie tracąc nigdy nadziei, że pewnego dnia nastąpi - stwierdziła podczas tej wyjątkowej uroczystości, przewodnicząca Społecznego Komitetu Upamiętnienia Prezydenta, Ewa Mańkiewicz – Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. – Staraliśmy się od lat, aby protoplasta ruchu stowarzyszeniowego i patron naszej organizacji miał swój pomnik w stolicy, którą zarządzał w sposób niebywale nowoczesny, w latach 1918 – 1921. Wcześniej był również burmistrzem stolicy i członkiem Rady Miejskiej. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług, w krótkim wystąpieniu, któremu prof. Marian Marek Drozdowski i prof. Lech Królikowski poświęcili wiele biograficznych publikacji. Dziękuję, że panowie są dzisiaj z nami i będą się mogli podzielić szczegółami z życia Piotra Drzewieckiego, człowieka wielu talentów i dokonań, który z sukcesem spełniał się w wielu rolach społecznych i zawodowych - przypomniała prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.


Wszechstronnie wykształcony absolwent Wydziału Mechanicznego Petersburskiego Instytutu Technologicznego i Instytutu Inżynierów Cywilnych, który ukończył w 1886 roku, związany był początkowo z przemysłem. Prowadził z powodzeniem firmy o zasięgu międzynarodowym. Jako ceniony inżynier i przemysłowiec był współzałożycielem Stowarzyszenia Techników w Warszawie, a od 1899 r. jego wieloletnim prezesem.


Po wybuchu I wojny światowej został członkiem Centralnego Komitetu Obywatelskiego i aktywnie włączył się w organizację instytucji gospodarczych i społecznych. Był prezesem m.in. Polskiego Towarzystwa Elektrycznego, Polskiego Związku Przemysłu Metalowego, działaczem Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. W latach 1906-1918 kierował Towarzystwem Kursów Naukowych, które przyczyniło się do reaktywacji Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Jego ogromne zasługi dla stolicy przypomniał w swoim wystąpieniu Tomasz Bratek, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, który odczytał list gratulacyjny prezydenta Rafała Trzaskowskiego skierowany do uczestników uroczystości. -  Dla nas Warszawiaków, pierwszy prezydent stolicy w niepodległej Polsce, jest niedoścignionym symbolem gospodarza miasta, tym bardziej, że swoją funkcję sprawował  w szalenie trudnym dla kraju momencie. Pamiętajmy, że był to  również czas wojny polsko-bolszewickiej, kiedy sowieckie hordy dotarły, aż pod Warszawę. Budzi to szczególną refleksję dziś, gdy rosyjska armia szturmuje ukraińskie miasta – podsumował Tomasz Bratek.


Ogromną rolę, jaką inżynier Piotr Drzewiecki odegrał w pracy na rzecz polskiej normalizacji wspominała podczas uroczystości Teresa Sosnowska - zastępca prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przypomniała, że z inicjatywy Piotra Drzewieckiego powstał w 1923 r. Komitet Techniczny dla normalizacji wytworów przemysłowych oraz ich dostawy, a w 1924 powołany został Polski Komitet Normalizacyjny, którego pierwszym prezesem był właśnie Piotr Drzewiecki. Stworzył tę instytucję od podstaw i sprawnie kierował Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Wypracowywał strategię jego działania i dbał o stan finansów instytucji. Nie trudno sobie wyobrazić jak ważna była normalizacja w kraju, który przez ponad 120 lat był podzielony między trzy obce mocarstwa. W tym czasie stosowano różne miary, różne waluty, różne myśli techniczne i rozwiązania techniczne. W takim momencie historycznym unifikacja i normalizacja odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym i technicznym Polski. Zawdzięczamy to wszystko prezesowi Piotrowi Drzewieckiemu, dodała Teresa Sosnowska.


Osłonięcie popiersia było bardzo wzruszającym momentem dla uczestniczących w tej uroczystości potomków Piotra Drzewieckiego. W imieniu najbliższej rodziny prawnuczka Elżbieta Wodzyńska podziękowała członkom Społecznego Komitetu Upamiętnienia Prezydenta Warszawy Piotra S. Drzewieckiego za podjętą inicjatywę. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego popiersia, wspaniale wykonanego przez artystę Andrzeja Franaszka. To dzieło przybliży mieszkańcom stolicy sylwetkę mojego pradziadka, niezwykle  zasłużonego dla Warszawy i Polski, a dla rodziny bardzo ciepłego, czułego i rodzinnego  człowieka. To przykre, że swoje życie zakończył tragicznie. Aresztowany przez Niemców w 1942 r. więziony na Pawiaku i zmarł na zapalenie płuc w 1943 r. w więzieniu Moabit w Berlinie. Dzięki powstałemu w stolicy pomnikowi odżyje na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.


Prowadzący uroczystość Janusz M. Kowalski, reprezentujący FSNT-NOT odczytał list gratulacyjny od  Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, który podkreślił jak wielkie znaczenie dla Mazowsza i Polski miała działalność zawodowa i społeczna pierwszego prezydenta Warszawy.


Ten wybitny twórca techniki zostawił dla potomnych nie tylko wiele znaczących dokonań, jako inżynier, prezydent i działacz gospodarczy, ale także dekalog niezwykle cennych wskazówek, aby m.in. „postępować etycznie, godnie, lojalnie i słuszności bronić, a zjawiska i ludzi oceniać bez uprzedzeń, życzliwie oraz być zawsze gotowym do czynu i współdziałania”.