W Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXXII pokampanijna konferencja techniczno-surowcowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników (STC) pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce (13 – 14.02.2020).
Konferencję rozpoczął przewodniczący STC Maciej Wojtczak, który przywitał obecnych, w tym m.in. Mariana Borka – Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Kowę – Prezesa Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, Krzysztofa Nykiela - Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Ewę Mankiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Jerzego Rożka - Prezesa WDT NOT, a także przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych oraz firm z branży przemysłu cukrowniczego.
Po wystąpieniu Krzysztofa Kowy, który oficjalnie otworzył konferencję, prezes FSNT-NOT E. Mańkiewicz-Cudny, w towarzystwie prezesa STC Macieja Wojtczaka wręczyła grupie działaczy Stowarzyszenia Odznaki Honorowe NOT i STC.
Po tej uroczystości rozpoczęła się część merytoryczna konferencji. Jej cele określono następująco:
- przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2019/2020 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce,
- współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej w przemyśle cukrowniczym z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- aktualne zagadnienia dotyczące postępu w technice i technologii cukrownictwa oraz w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej,
- stan i perspektywy branży cukrowniczej, rynek cukru w nowej perspektywie budżetowej 2012 – 2027,
- promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.
Organizowana od ponad 30 lat konferencja jest największym w roku spotkaniem przedstawicieli przemysłu cukrowniczego w Polsce z przedstawicielami licznych firm i instytutów naukowo-badawczych współpracujących z branżą cukrownictwa. Jako pierwszy wystąpił Marian Borek z MRiRW, który zapoznał uczestników konferencji z działaniami resortu, a także – w imieniu kierownictwa Ministerstwa życzył owocnych obrad.
W tegorocznej konferencji wzięło udział 270 osób. Bogatemu programowi konferencji towarzyszyła wystawa w kuluarach WDT, na której stoiska wystawiły 34 firmy polskie i zagraniczne związane z branżą produkcji cukru.