16 laureatów wyłonionych w  XLVIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej wzięło udział, wraz ze swoimi opiekunami, w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów w Warszawskim Domu Technika NOT (8.06.2022).

48 edycja OWT rozgrywana była w roku szkolnym 2021/2022. Zawody odbywały się trójstopniowo i były oceniane punktowo w dwóch  grupach tematycznych:  elektryczno-mechanicznej i elektryczno-elektronicznej. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 2279 uczniów reprezentujących 230 szkół licealnych i technicznych. Po kolejnych eliminacjach na szczeblu okręgowym do finału centralnego, który był rozgrywany w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2.04.2022) zakwalifikowało się 42 zawodników. W ich wyniku wyłoniono 16 zwycięzców, po 8 w każdej grupie tematycznej.

Uroczystość podsumowania zgromadziła rówież gości, wśród których byli m.in. Piotr Zakrzewski – Z-ca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Magdalena Traczuk-Rąpała – przedstawicielka Ministerstwa Edukacji I Nauki, płk. dr inż. Jarosław Bugaj – Prodziekan Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, sponsorzy: Jan Koblak – Prezes Spółki Horus-Energia, Zofia Tyszkiewicz z Fundacji ADAMED, a także z wiceprezesi FSNT-NOT Stefan Góralczyk i Bożenna Kawalec-Pietrenko. Obecne były także władze spółek SIGMA-NOT, WDT, redakcje czasopism technicznych oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Po krótkich wystąpieniach gospodarzy oraz gości i sponsorów, uroczystość otworzył prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak -  Przewodniczący Komitetu Głównego OWT i przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.

Lista wszystkich laureatów poniżej. Zwycięzcami – laureatami I lokaty zostali:  w grupie mechaniczno-budowlanej - Stanisław Pańkowski, uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, którego opiekunem jest Piotr Chomienia. Natomiast w grupie elektryczno-elektronicznej I lokatę zdobył Jakub Halfar, uczeń Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, którego opiekunem jest Jacek Kluba.