To było bardzo ważne spotkanie, które odbyło się 19 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami Forum „Polityka Technologiczna Polski” byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN. Spotkanie poprowadził prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Celem spotkania było przedstawienie uczestniczącym w Forum Dariuszowi Wieczorkowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krzysztofowi Hetmanowi, Ministrowi Rozwoju i Technologii najważniejszych problemów polityki przemysłowej i naukowej, w szczególności w obszarze rozwoju nauk technicznych i technologii.
W spotkaniu wzięli udział rektorzy i dziekani uczelni technicznych, prezesi i dyrektorzy instytucji państwowych oraz instytutów naukowo-badawczych, przewodniczący i członkowie organów instytucji organizujących spotkanie tj. innowacyjnych firm i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Federację reprezentowała prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która dokonała otwarcia i wprowadzenia do spotkania.