Społeczność inżynierska z wielkim żalem i smutkiem pożegnała dziś mgr. inż. Jarosława Palenika,  przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, wybranego na kolejną kadencję we wrześniu 2021 roku. Nagłe odejście wybitnego działacza Stowarzyszenia Papierników Polskich i ruchu stowarzyszeniowego jest wielką stratą dla przyjaciół i kolegów, z którymi związany był działalnością zawodową i społeczną od lat.

Inżynier Jarosław Palenik piastował wiele odpowiedzialnych funkcji w najważniejszych gremiach FSNT- NOT. W latach 2005-2009 był prezesem zarządu Łódzkiej Rady FSNT- NOT,  członkiem Rady Krajowej  (2006-2009), wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT (2008-2015), a w latach 2016-2022 jej przewodniczącym.

Za swoją działalność uhonorowany był wieloma odznaczeniami m.in.: Diamentową Odznaką Honorową NOT. – Żegnamy dziś wybitnego inżyniera, który oprócz dorobku technicznego, naukowego i biznesowego był wspaniałym kolegą i niezwykle zadłużonym działaczem. Zapisał się w naszej pamięci jako człowiekiem wielkiej mądrości i życzliwości dla którego etyka i moralność były życiowym credo – wspominał  przyjaciela w czasie ceremonii pogrzebowej Kamil Wójcik, członek Zarządu Głównego FSNT- NOT i prezes NOT Informatyka. – dodał: Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

https://youtu.be/ON41oe8hO7k