Pod koniec 2022 r. Inżynierowie Europy (EE) otrzymali dofinasowanie na projekt "Engineers 4 Europę – E4E". Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach programu ERASMUS+, a kwota dotacji wynosi 1.5 mln euro. Projekt jest realizowany przez 13 organizacji z 8 krajów Unii Europejskiej w ciągu 3 lat. Polska reprezentowana przez FSNT-NOT dołączyła do zespołu stającego się o dofinansowanie pod koniec 2019 r., zastępując Szwecję. Delegatem został Kamil Wójcik - wiceprezes FSNT-NOT.

Inżynierowie Europy (EE), jest koordynatorem projektu E4E i będzie współpracować z partnerami w ciągu najbliższych 36 miesięcy w celu ustanowienia Europejskiej Rady Umiejętności Inżynierskich, określenia przyszłych trendów i potrzeb w zakresie umiejętności i kompetencji inżynierów oraz opracowania innowacyjnych szkoleń w sprawie umiejętności przekrojowych dla danego zawodu.

FSNT-NOT jest partnerem E4E i będzie wspierać EE w pomyślnym wdrożeniu tego projektu.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie https://www.engineers4europe.eu/