4 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemiczny i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne delegatów posiedzenie to miało formę zdalną, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez specjalistów z NOT INFORMATYKA Sp. z o.o. nowoczesnej platformy internetowej, która uzyskała certyfikat bezpieczeństwa firmy Stillsec.


W gabinecie prezes Federacji przed monitorem i mikrofonem zasiadło Prezydium Rady w składzie: Adam Błochowiak (SITR) – przewodniczący, Alfred Zgoda (delegat woj. świętokrzyskiego) i Krzysztof Ruszczyński (STPwWB) – członkowie, w sali prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT przed wielkim telebimem Zarząd FSNT-NOT, a w kolejnej z sal członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), do których wkrótce dołączyli wybrani przez delegatów członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej, w składzie:  Zbigniew Chachulski (PTChD), Bronisław Hynowski (TKiHT) i Stanisław Petrykowski (SITPMB). W sekretariacie Biura przed komputerem zasiadł Dyrektor Generalny z zespołem. Natomiast delegaci Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i województw zasiedli przez komputerami podłączonymi do sieci tam, gdzie wskazali to wcześniej i było im najwygodniej.


Takie rozwiązanie wymusił stan epidemiczny, który spowodował przejście na pracę zdalną od początku marca br. Tak też rozpoczął funkcjonowanie już w marcuZarząd Główny FSNT-NOT, odbywając swoje posiedzenia w formie telekonferencji. Pierwszym na większą skalę tego typu przedsięwzięciem i co warto podkreślić – pozytywnym doświadczeniem - było webinarium zorganizowane przez Komisję FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotów Trzeciego Sektora, Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) oraz Spółka NOT-Informatyka pn. "Wpływ COVID-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat" (14.05.2020).


Początek posiedzenia Rady nie obył się bez pewnych trudności, jakie stwarzała nowa forma elektronicznego, nieosobistego kontaktu między uczestnikami Rady. Szybko jednak poradzono sobie z nimi i dalsze procedowanie przyjętego bez zastrzeżeń porządku posiedzenia przebiegało sprawnie i bez przeszkód. Przyczyniło się do tego dobre przygotowanie strony technicznej zebrania przez NOT Informatyka Sp. zo.o. oraz przeprowadzone testy zdalnego udziału w posiedzeniu.


Powołano komisje niezbędne do realizacji programu posiedzenia. Następnie przyjęto protokół ze styczniowego posiedzenia Rady, dokonano zmian w jej składzie zgodnie z decyzjami władz SNT, tworzących FSNT-NOT.  Wybrano Prezydium na rok 2021, w którym będą: Bożenna Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Kazimierz Pawlicki (SEP) i Janusz Leśniewski (delegat Test Q).


Po część formalnej przystąpiono do realizacji punktów merytorycznych. Informację o pracach Zarządu Głównego FSNT-NOT od ostatniego posiedzenia RK (styczeń 2020) przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.


Pani prezes przypomniała, że Rada Krajowa FSNT-NOT ustanowiła rok 2020 Rokiem Piotra Drzewieckiego i inicjatywę upamiętnienia Patrona przez ufundowanie jego popiersia w Parku Mirowskim w Warszawie. Przypomniała także, że na uroczystej gali podsumowano XXVI Plebiscyt o Tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego” (27.02.2020), a na Politechnice Poznańskiej po raz pierwszy odbył się Światowy Dzień Inżyniera (4.03.2020), który będzie obchodzony corocznie przez międzynarodową społeczność techniczną.


Poinformowała, że w roku szkolnym 2020/21 rozegrana zostanie XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej. Podobnie jak edycja ubiegłoroczna, zawody OWT zostaną przeprowadzone na internetowej platformie konkursowej. Informacja o terminach Olimpiad została zamieszczona na stronie internetowej MEN. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Minister Edukacji Narodowej wydał przepisy pozwalające zmieniać regulaminy Olimpiad w ciągu roku i dostosowywać jej do bieżącej sytuacji epidemicznej. Na Konkurs Młody Innowator - „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” - do FSNT-NOT wpłynęło 55 prac. W maju br. Jury Konkursu dokonało wyboru najlepszych prac. Ze zwycięzcami oraz ich opiekunami, spotkamy się na uroczystości rozdania nagród 25 września 2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Ruszyła również XIV edycja konkursu „Młody Innowator”, która uzyskała patrona Ministra Edukacji.


Pani prezes poinformowała także o odsłonięciu tablicy na Warszawskim Domu Technika NOT poświęconej Armii Ochotniczej w ramach narodowych obchodów 100-lecia bitwy 1920 r. (12.08.2020 r.) oraz o ważnych spotkaniach, w tym m.in. z Wojciechem Murdzkiem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; z Wojciechem Kamienieckim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); z Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP; z Janem Kowalskim, dyrektorem Biura Programu „Niepodległa”, podczas którego ustalono, że działania FSNT-NOT w latach 2020-2022 będą objęte programem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę państwowości; z prof. Zbigniewem Marciniakiem, przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Jerzym Kwiecińskim, prezesem PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).


Po tej informacji, w kolejnym punkcie posiedzenia Rady Krajowej, pani prezes złożyła Sprawozdanie z działalności FSNT-NOT za 2019 r. Sprawozdanie w formie drukowanej i elektronicznej zostało przesłane do wszystkich SNT i TJO. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego zreferował Mariusz Płaczkiewicz – Dyrektor Generalny FSNT-NOT. Ocenę działalności ZG wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium jego członkom oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok przedstawił Jarosław Palenik – Przewodniczący GKR FSNT-NOT.


Po krótkiej dyskusji przystąpiono do przyjęcia sprawozdań i serii tajnych imiennych głosowań nad absolutorium dla członków Zarządu. Wszyscy przeszli tę próbę pomyślnie.


Następnie Rada podjęła uchwały w sprawach przygotowania posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego RK na kolejną kadencję. Ustalono wstępny termin posiedzenia na 14 grudnia 2020 r. Równocześnie ustalono, iż w razie zaostrzenia pandemii, zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, dodanymi przez ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. z 2020 r.  poz. 695), wybory odbędą się do 60 dni po ustaniu stanu epidemicznego w kraju. 

Liczbę delegatów określono na 62 osoby (44 – SNT, 16 – TJO oraz 2 honorowych prezesów NOT). Przyjęto także stosowne regulaminy: posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT-NOT; wyboru delegatów do Rady Krajowej wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych oraz przyjmowania nowych członków do FSNT-NOT.


Po rozpatrzeniu wszystkich punktów przyjętego programu Rada Krajowa zakończyła swoje pierwsze, wirtualne obrady, które potwierdziły nowoczesność ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych.