26.10.2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala XII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023.

Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług, a ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs był objęty patronatem: Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Miar, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, Urząd Dozoru Technicznego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatami medialnymi grupy czasopism.

Gośćmi i uczestnikami Gali – oprócz laureatów i osób im towarzyszących – byli prezesi, dyrektorzy lub przedstawiciele patronów i partnerów, reprezentanci świata nauki i gospodarki, a także członkowie Zarządu FSNT-NOT, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Promowanie nowatorskich technologii i produktów, ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań jest kluczem do rozwoju cywilizacyjnego – podkreśliła w swoim wystąpieniu Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i jednocześnie członek kapituły konkursowej. – Statuetki, które za chwilę wręczymy laureatom za najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki są tylko symbolem i podziękowaniem za ich ogromny wkład w te wszystkie działania. Praca inżynierów wymaga ogromnej determinacji i talentu. Trzeba mieć niezwykłą wyobraźnię, żeby wymyślać tak nowatorskie rozwiązania. Gabriel Narutowicz porównywał inżynierów do Stwórcy, ponieważ tworzą coś, czego nikt inny jeszcze przed nimi nie zrobił. Dziękując za tę kreatywność i niezwykle odpowiedzialna pracę  życzę dalszych sukcesów i gratuluję wszystkim wyróżnionym.

Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2022/2023” pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała Laury projektom innowacyjnym w 10 kategoriach konkursowych. Statuetki popularnie zwane „Staszicami” trafiły w ręce zaproszonych na uroczystość Laureatów XII edycji Konkursu.

ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023
•    Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
•    Eco Light Biosafety P.S.A.
•    HARPO Sp. z o.o.
•    KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów
•    KGHM Polska Miedź S.A.  Oddział Zakład Hydrotechniczny

SREBRNY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023
•    Instytut Transportu Samochodowego
•    MEDISENSONIC S.A.
•    Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
•    NEXERA Sp. z o.o.
•    Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
•    Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny  oraz partner JG Group Sp. z o. o.

        BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023
•    Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
•    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
•    PCO S.A.
•    Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Uroczystość wzbogaconą o część artystyczną, tradycyjnie poprowadziła znana i lubiana aktorka Pani Laura Łącz.

Informacja również na stronie Liderów Innowacyjności:

https://liderzyinnowacyjnosci.com/laury-innowacyjnosci-wreczone-laureatom-xii-edycji-konkursu/