W Mikorzynie pod Koninem odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego FSNT-NOT z prezesami Rad Regionalnych i dyrektorami biur Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT (28-29.05.2024).

Uczestników spotkania powitał kolega Zbigniew Bajcar, prezes zarządu Rady FSNT-NOT w Koninie – „Serdecznie witam na corocznym spotkaniu. Dziękuję za to, że tak licznie przybyliście i mam nadzieję, że obrady będą owocne”. 

W odpowiedzi na to powitanie prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny powiedziała - Jesteśmy tu na zaproszenie rady w Koninie. Jak mówi prezes Bajcar, jest to mała jednostka, ale my –widzimy to inaczej, ponieważ patrzymy na wyniki. Konin ma jedne z najlepszych osiągnięć, więc uważamy, że jest to jednak duża jednostka. Jednym z głównych motywów tego rodzaju spotkań w ruchu stowarzyszeniowym, poza przekazaniem informacji, jest integracja. Środki elektroniczne oczywiście ułatwiają nam przekazywanie między sobą wiedzy, ale nic nie zastąpi osobistego spotkania.

Głównym tematem wydarzenia była wymiana informacji między Zarządem Głównym FSNT-NOT a TJO. Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przypomniała jakie wydarzenia były organizowane od poprzedniego spotkania w czerwcu ubr. w Poznaniu. Przedstawiła także plan działań na II półrocze 2024 i na 2025 r. przypominając o jubileuszach i organizacji XXVII Kongresu Techników Polskich wraz z VI Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich w Poznaniu.

Tradycyjnie została przedstawiona prezentacja zawierająca informacje na temat stanu organizacyjnego i finansowego FSNT-NOT. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wynikami finansowymi FSNT-NOT z ostatnich pięciu lat. Grupie zasłużonych działaczy TJO wręczono Odznaki Honorowe NOT.

Wieczorem, na uroczystej kolacji która miała miejsce podczas rejsu statkiem, uczestnicy w miłej, koleżeńskiej atmosferze kontynuowali dyskusje. Drugiego dnia uczestnicy spotkania mogli zwiedzić Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie lub pobliską kopalnię węgla brunatnego.