Komisja Europejska przeprowadziła największe publiczne konsultacje dotyczące programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa oraz przyszłych priorytetów planu strategicznego na lata 2025-2027. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ponad 2700 interesariuszy z sektora naukowego i biznesowego przekazało Komisji Europejskiej swoje uwagi.

Większość stanowisk przedłożonych w ramach konsultacji koncentrowała się na zabezpieczeniu środków finansowych programu „Horyzont Europa” i zwiększeniu budżetu kolejnego programu, który ma rozpocząć się w 2028 r. Organizacje badawcze apelowały również o lepszą równowagę między badaniami podstawowymi i stosowanymi oraz o uproszczenie procedur składania wniosków i rozliczania kosztów.

Wpływowy portal Science|Business przeanalizował przedłożone stanowiska, aby ocenić, czy pakiet dotyczący poszerzenia uczestnictwa w  programie Horyzont Europa eliminuje lukę w badaniach i innowacjach między Wschodem a Zachodem..

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wspomniany portal Science Business, zajmujący się tematyką polityki badawczo-innowacyjnej i Programami Ramowymi Unii Europejskiej, wśród najbardziej znaczących sugestii, przywołał stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes IZTECH. – W  dokumencie opracowanym przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027), zaproponowaliśmy Komisji Europejskiej m.in. wprowadzenie mechanizmów skutecznego włączania nowych instytucji w szczególności tzw. „wysp doskonałości” z regionów Unii o dotychczasowym niskim udziale w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

– Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Izby, priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być wykorzystanie pełnego potencjału innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii oraz połączenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w zmniejszanie barier dla innowacji i wdrażania wysokich technologii w Europie – uzupełnia prezes IZTECH.

Autor opublikowanego  na portalu Science Business,  artykułu „Horizon consultations: What’s in it for the Widening programme?” odsyła czytelników do przywołanego dokumentu „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”

Oto link do artykułu:

https://sciencebusiness.net/widening/news/Horizon-Europe/horizon-consultations-whats-it-widening-programme?fbclid=IwAR0D2UOY-yTBjr74Cbwy2nRiQeJOi0nb0zSEe2cjjJT7HZnlYJPqTa2pRLk

Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) to oddolny Think Thank skupiający przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach IZTECH oraz zaproszonych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów. Misją grupy jest reprezentowanie głosu polskiego środowiska high-tech w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej na forum krajowym oraz europejskim, a także inicjowanie działań zwiększających udział polskich instytucji w Programie Horyzont Europa. Przewodniczącą Grupy Roboczej jest p. Katarzyna Walczyk-Matuszyk reprezentująca Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.