Jeśli chcesz zmienić świat na lepsze, zostań inżynierem, to motto towarzyszyło centralnym obchodom Drugiego Światowego Dnia Inżyniera które odbyły się 4 marca 2021 r. w formie wideokonferencji. Była ona prowadzona w języku angielskim, ale były dostępne także symultaniczne tłumaczenia na język francuski i chiński. Oficjalna uroczystość była współorganizowana przez UNESCO, Chińską Akademię Inżynierii, Międzynarodowe Centrum Edukacji Inżynierskiej (ICEE) oraz Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO). Była to również światowa premiera nowego raportu pt. „Inżynieria na rzecz zrównoważonego rozwoju: realizacja celów zrównoważonego rozwoju” (ang. Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals).

Rolę mistrza ceremonii pełniła Shamila Nair-Bedouelle, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nauk Przyrodniczych UNESCO, która krótko opowiedziała o idei i historii tego wydarzenia. Światowy Dzień Inżyniera odbywa się co roku 4 marca. Jego celem jest podkreślenie osiągnięć inżynierów i techniki we współczesnym  świecie oraz zwiększenia  zrozumienia w społeczeństwie znaczenia inżyniera  i technologii w rozwiązywaniu problemów mieszkańców naszej planety, zwłaszcza w czasie  walki  z pandemią COVID-19.

Tegoroczne obchody zbiegły się z wydaniem nowego światowego raportu na temat inżynierii. Pokazano w nim w jaki sposób innowacje technologiczne wpływają na zrównoważony rozwój. Jednocześnie zwrócono się do światowej społeczności  inżynierów o połączenie sił w celu sprostania wyzwaniom oraz przyspieszeniu realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Ceremonia odbyła się w trzech częściach. Pierwszą część rozpoczęło wystąpienie Audrey Azoulay, dyrektor generalnej UNESCO, która podkreśliła, że inżynierowie odgrywają istotną rolę w: pionierskich wynalazkach, radzeniu sobie z pandemią i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w dzisiejszym świecie. Następnie Li Xiaohong, prezes Chińskiej Akademii Inżynierii, powiedział, że inżynieria na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga wzmocnionej globalnej współpracy. „Dystrybucja zasobów inżynierii i technologii na świecie jest nadal bardzo niezrównoważona. Należy spopularyzować innowacyjną i wysokiej jakości edukację inżynieryjną. Należy dalej wzmacniać koncepcje zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej inżynierii".

Kolejnym mówca był Gong Ke, prezes Światowej Federacji Organizacji Inżynieryjnych, który zaznaczył, że inżynieria musi zainicjować rozwój reformatorski. Podkreślił że interdyscyplinarna, międzysektorowa i międzynarodowa współpraca jest potrzebna do inwestowania i wzmacniania zdolności innowacji inżynieryjnych na całym świecie. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w krajach rozwijających się, aby pomóc ludzkości i planecie w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

    W drugiej części został zaprezentowany raport. Autorzy omówili poszczególne rozdziały. Wprowadzenia do raportu dokonała Wu Qidi, dyrektor ICEE i współprzewodniczący komitetu sterującego ds. Raportu technicznego. Następnie Marlene Kanga, była prezes WFEO omówiła zagadnienia dot. inżynierii wspierającej ONZ oraz cele zrównoważonego rozwoju. Gong Ke, prezes WFEO zaprezentował fragment poświęcony innowacjom technicznym w odpowiedzi na wyzwania obecnych czasów. Ostaniem mówcą tej części był José Vieira, prezes elekt WFEO. Swoje wystąpienie poświęcił edukacja inżynierskiej i budowaniu potencjału zawodowego.

    Następnie odbyły się obrady okrągłego stołu z młodymi inżynierami z różnych organizacji inżynieryjnych, prezentującymi swoje poglądy na temat tego, w jaki sposób inżynieria jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Warto podkreślić, iż brał w niej udział Adam Białachowski, Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (FIDIC), Rady Młodych Liderów, który zwrócił uwagę, iż inżynieria to nauka interdyscyplinarna i inżynierowie powinni współpracować z różnymi środowiskami.

    Na zakończenie Shamila Nair-Bedouelle, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nauk Przyrodniczych UNESCO podziękowała wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu oraz podkreśliła, iż inżynierowie są potrzebni bardziej niż kiedykolwiek, aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej i pilnym potrzebom zrównoważonego rozwoju, ludzkości i planety. Prowadząca obchody poinformowała również, że organizacje w wielu krajach włączył się w obchody Światowego Dnia Inżyniera. Na świcie odbywa się ponad 1000 wydarzeń z tej okazji.