Od 2020 roku 4 marca jest obchodzony Światowy Dzień Inżyniera pod hasłem "Inżynieria dla zrównoważonego rozwoju".

Obchody światowe będą obchodzone 4 marca br. w Paryżu. Ich organizatorem jest WFEO (World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Do świętowania inżynierskiego święta włączają się wszystkie organizacje inżynierskie na świecie.


W Polsce główne obchody odbędą się 4 marca br. na Politechnice Poznańskiej. W programie przewidziany jest referat na temat perspektyw rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji oraz przypomnienie wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Szczegóły znajdują się na stronie https://www.put.poznan.pl/pl/wydarzenie/swiatowy-dzien-inzyniera


Zachęcamy do wspólnego świętowania!