Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera - święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 roku.

WFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Ta niewątpliwie potrzebna propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie tegorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne ok. cztery tysiące uczestników. Polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych. Czynne uczestnictwo w Kongresie oraz ciągła współpraca z WFEO zobowiązują nas do aktywnego włączenia się w obchody tzw. Światowego Dnia Inżyniera.

WFEO otrzymało ok. 100 listów wsparcia od największych międzynarodowych i krajowych instytucji (w tym od FSNT-NOT) oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie.

FSNT-NOT poparło inicjatywę WFEO, wyrażając jednocześnie deklarację czynnego włączenia
się w obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju. W Polskim programie wydarzenia, które odbędzie się 4 marca 2020 r. w Auli Magna w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, zaplanowano m.in. wstąpienia: prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, Rektora Politechniki Poznańskiej, Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju, które obchody Światowego Dnia Inżyniera objęło patronatem, Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT, prof. dr hab. inż. Jerzego Barglika, prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. A także prezentację dotyczącą Politechniki Poznańskiej, autorstwa jej prorektora, prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego. Uczestnicy wezmą również udział w wernisażu wystawy, poświęconej dorobkowi Politechniki Poznańskiej.

W Polsce tegoroczne obchody Światowego Dnia Inżyniera będą poświęcone perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Będą również okazją do promocji inżynierii wśród ludzi, jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto będzie okazją
do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w produkcji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej i jej twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Serdecznie zapraszamy do Poznania oraz do włączą się w organizację rożnych imprez 4 marca 2020 r. i latach następnych.

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA TO NASZE WSPÓLNE ŚWIĘTO !!!!

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju oraz platformę do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej
www.worldengineeringday.net