Kongresy WEC są organizowane od 2000 r. i gromadzą tysiące uczestników. Podobnie było na spotkaniu w Australii, w którym udział wzięło ok. 3000 przedstawicieli inżynierskiego fachu. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu była ,,Inżynieria Zrównoważonego Świata - następne 100 lat”. Dyskusje dotyczyły nie tylko innowacji inżynierskich, ale także ich pozytywnego wpływu na codzienne życie, w wyniku tworzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych.

W australijskim Kongresie FSNT-NOT reprezentowali: Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes, Kamil Wójcik – wiceprezes oraz Włodzimierz Miszalski - przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr. Polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych. Uczestnikami WEC byli przedstawiciele technicznego środowiska akademickiego i instytutów badawczych oraz działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych. Członkowie polskiej delegacji wygłosili dwa referaty oraz zaprezentowali postery. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się panele związane z udziałem kobiet w technice oraz transportem.

Po zakończeniu Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie WFEO (23-24.11.2019), którego FSNT-NOT jest członkiem-założycielem. Mająca w Paryżu siedzibę Federacja WFEO skupia organizacje inżynierskie z Europy, Azji, obu Ameryk, Australii i Afryki (liczące wspólnie ok. 20-milionów członków). Federacja SNT-NOT przez 8 lat prowadziła Sekretariat Stałego Komitetu WFEO ds. Kształcenia Inżynierów – CEE, a prof. Włodzimierz Miszalski pełnił funkcję przewodniczącego tego Komitetu. Polscy inżynierowie uczestniczyli aktywnie we wszystkich Światowych Kongresach (Hanower - Niemcy 2000; Szanghaj - Chiny 2004; Brazylia 2008; Genewa - Szwajcaria 2011; Kyoto - Japonia 2015).

Na zakończenie Kongresu WEC, koledzy z Czech zaprosili wszystkich uczestników i członków WFEO na kolejny Kongres, który będzie mieć miejsce w 2023 r. w Pradze.