„Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata” – pod takim hasłem obchodzony był 4 marca Światowy Dzień Inżyniera, który od 5 lat promuje dokonania twórców techniki na wszystkich kontynentach. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT połączyła to wyjątkowe święto z uroczystymi obchodami 30. Jubileuszowej edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł  „Złotego Inżyniera”.
- Połączenie Światowego Dnia Inżyniera z podsumowaniem 30. edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera nadaje obu uroczystościom charakter wyjątkowy.  Po raz pierwszy takiego  połączenia dokonaliśmy w ubiegłym roku i to będzie już naszą stałą tradycją, ponieważ w obu tych wydarzeniach pokazujemy wybitne osiągniecia i dokonania twórców techniki. - powiedziała Ewa Mańkiewicz – Cudny, prezes FSNT NOT, podczas otwarcia uroczystej Gali. Uczestniczyli w niej m.in.: Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Maria Mrówczyńska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie rządu RP z różnych lat, a także wysokiej rangą urzędnicy państwowi, rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych, akademicy i laureaci poprzednich i obecnej edycji plebiscytu.
Prezes Federacji w swoim wystąpieniu przypomniała, że z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa, wyszła  Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO) na kongresie w Melbourne w 2019 r. W obchody tego święta bardzo aktywnie włączyła się FSNT-NOT wraz z uczelniami technicznymi i organizacjami inżynierskimi.
Idea tego święta jest bardzo spójna z założeniami plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera. Jubileuszowy 30. plebiscyt to okazja do przypomnienia jego historii od tego pierwszego w 1994 r. do dziś – wspominała prezes Ewa Mańkiewicz - Cudny. - Kiedy nasz plebiscyt skończył pierwsze pięć lat kolegium redakcyjne wspólnie z dotychczasowymi laureatami postanowiło, aby przy okazji okrągłych jubileuszy plebiscytu wręczać specjalne tytuły. Po 10 latach istnienia plebiscytu duża grupa jego laureatów związana z redakcją podpowiadała, w jaki sposób wyróżniać twórców techniki z różnych dziedzin. Tak wprowadzano kategorie i tytuł Młody Inżynier oraz utworzono Klub Złotego Inżyniera PT. Wtedy też uznano za celowe nagradzanie osób z dyplomem technika lub inżyniera, które sukcesy odniosły w innych dziedzinach. Ich dokonania są potwierdzeniem dużych możliwości, jakie daje wykształcenie techniczne. Wśród dotychczasowych laureatów Honorowego Złotego Inżyniera są m.in. znani: śpiewacy operowi, literaci, dziennikarze, kabareciarze, sportowcy, lekarze, bankowcy, a także politycy.
Sylwetki tegorocznych kandydatów do zaszczytnego tytułu Diamentowy, Złoty, Srebrny i Wyróżniony (Brązowy) Inżynier(PT) a także Młody Inżynier (Junior) prezentowane były w 2023 roku na łamach czasopisma, ukazującego się od 158 lat. Laureatów wyłonionych przez czytelników Przeglądu Technicznego, uhonorowano podczas uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika, który powstał ze składek środowisk inżynierskich 119 lat temu.
Diamentowym Inżynierem 2023 został prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – naukowiec, dydaktyk i organizator nauki, specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i technologii chemicznej, członek korespondent PAN, rektor AGH. Działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Sześciu wybitnych twórców techniki otrzymało tytuł „Złoty Inżynier”, i tyle samo tytuł „Srebrny Inżynier”, trzech zostało wyróżnionych, a czterem przyznano tytuł „Młody Inżynier”. W jubileuszowej edycji plebiscytu zaszczytnym tytułem „Złotego Inżyniera 30-lecia” uhonorowano: prof. dr inż. Andrzeja Targowskiego, pioniera zastosowań informatyki w Polsce, prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, trzykrotnego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, mgr inż. Waldemara Pawlaka, senatora, dwukrotnego premiera i posła kilku kadencji oraz Dariusza Kruka, inżyniera budownictwa  i pracownika spółek STRABAG i TRAKCJA SA.
Tradycyjnie w plebiscycie przyznawany jest także tytuł „Honorowego Złotego Inżyniera”, osobom, które mając dyplom inżyniera lub technika, odniosły imponujące sukcesy w innych dziedzinach. Uhonorowano nim: byłego wiceprezesa Rady Ministrów w latach 2000-2001 Janusza Steinhoffa , prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Marka Kłoczko, znakomitego kompozytora i autora tekstów Mirosława Kowalewskiego i pasjonat lotnictwa i kosmonautyki Adama Biska.
Wręczenie statuetek zwycięzcom plebiscytu poprzedził wykład prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, rektora  AGH w latach 1998-2005 pt. „Sztuczna inteligencja – szanse czy zagrożenia?” oraz wystąpienie prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), rektora Politechniki Poznańskiej na temat „Kształcenia inżyniera przyszłości”.
Patronat Honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia, a także Minister Nauki Dariusz Wieczorek.

Laureaci plebiscytu „Złoty Inżynier 2023”

DIAMENTOWY INŻYNIER
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

ZŁOCI INŻYNIEROWIE
Inż. Henryk Bukalski - konstrukcje
Mgr inż. Małgorzata Dulewicz – innowacje
Mgr inż. Grzegorz Kędzierski – infrastruktura
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – nauka
Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – zarządzanie
Mgr inż. Ryszard Trykosko – menadżer

SREBRNI INŻYNIEROWIE
Mgr inż. Teresa Bilińska-  innowacje
Dr hab. inż. Eugeniusz Turyk – nauka
Mgr inż. Kazimierz Ruszniak – energetyka
Mgr inż. Waldemar Rudowski – infrastruktura
Mgr inż. Łukasz Pytlarczyk – technika medyczna
Dr inż. Dariusz Raczkowski – działacz stowarzyszeniowy

WYRÓŻNIENI INŻYNIEROWIE
Mgr inż. Dagmara Pastuszak – innowacje
Mgr inż. Przemysław Polechoński – menadżer
Mgr inż. Ryszard Piotr Kowski – technika medyczna

MŁODZI INŻYNIEROWIE
Dr inż. Daria Kepsu
Mgr inż. Adam Szymański
Dr inż. Anna Zielińska
Mgr inż. Łukasz Żrodowski


ZŁOCI INŻYNIEROWIE 30-LECIA
Prof. dr inż. Andrzej Targowski
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Mgr inż. Waldemar Pawlak
Inż. Dariusz Kruk

HONOROWI INŻYNIEROWIE
Dr inż. Janusz Steinhoff
Mgr inż. Marek Kłoczko
Mgr inż. Mirosław Kowalewski
Adam Bisek